1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

język angielski IB4 (I grupa) 07.05.2020 r.

Język angielski 07.05.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 1 i 2 w podręczniku.

Cele lekcji:
1. Utrwalenie materiału leksykalnego i gramatycznego UNITU 1 i 2 z działu tematycznego Człowiek, Dom, Życie rodzinne i towarzyskie
2. Utrwalenie gramatyki: czasownik „to be”; „have got”;forma dzierżawcza ‘s.

Przebieg lekcji: Wykonujemy zadania powtórzeniowe:

Zad 1: Posłuchaj 5 krótkich dialogów między rodzicami a dziećmi. Gdzie znajdują się mówiące osoby? jedno miejsce zostało podane dodatkowo:
A. the living room                           D. the kitchen
B. the bathroom                             E. the basement
C. a bedroom                                  F: the loft

Nagranie

Skrypt do nagrania:

1

A: Charlie. Come on, Charlie. It’s past eleven o’clock. Get up now, make your bed and get yourself downstairs.
B: Oh Mum. Just five morę minutes. Okay? And please close those curtains.

2

A: Yeah, come in.
B: Chrissy, will you please hurry? I’d like to have a shower.
A: l’m cleaning the bath, Dad… But something’s not OK… The shower’s not working properly.
B: Well, let me have a look at it then.

 

3
A: Mmm… What’s that delicious smell?
B: l’m making pancakes. If you empty the dishwasher, you can have one now.
A: What if I clean the sink as well? Can I have two?

4
A: Laura? What are you doing up here?
B: Looking for some of the children’s old books in these boxes. It’s so dusty here.
A: Yes, but it’s a nice space, you know, right under the roof. We could tum it into another room, couldn’t we?

5
A: Chrissy, will you tum that TV down? And take your feet off the sofa, will you?
B: Oh, Dad… I’m just trying to relax here…
A: So am I.

Słownictwo: (Przepisz nowe słówka do zeszytu)

get up- wstawać
make the bed– ścielić łóżko
curtains- zasłony
hurry- śpieszyć się
work properly- odpowiednio działać
make pancakes- robić naleśniki
clean the sink- umyć zlew
look for sth- szukać czegoś
dusty- zakurzony
space- miejsce, przestrzeń
turn sth into sth- zamieć coś w coś
So am I– ja też

Zad 2. Uzupełnij tekst podanymi poniżej słowami. Jeden wyraz został podany dodatkowo. W którym z domów Dana chciałbyś/chciałabyś mieszkać?

Słowa: apartment błock; cottage; houseboat; mansion; studio; semi-detached; skyscraper; detached.

Dan Cody was born in a little _______  in the countryside. When he first moved to the city he lived in a tiny _______         flat, and worked in an office on the fifty-second floor of a shiny new ______ in the financial district. Five years later he bought a bigger _______in a _________ of flats overlooking a park. When he got married, he moved into a ______ house, where his wife never got on with the neighbours on the other side of the wall; and then to a larger, ________ house surrounded by a garden. At the age of lifty he built a huge _______. There were photos of it in all the glossy magazines. Then at the age of sixty-five he sold it and moved to a little cottage by the sea.

Słownictwo (rodzaje domów/mieszkań): (przepisz nowe słówka do zeszytu)
an apartment/flat- mieszkanie
block of flats– blok mieszkalny
a cottage– domek wiejski
a houseboat- łódź mieszkalna
a mansion- luksusowa rezydencja
a studio flat- kawalerka
a semi-detached house– połówka bliźniaka
a skyscraper- drapacz chmur
a detached house- dom wolnostojący
——————————————————–
be born- urodzić się
in the countryside- na wsi
move to the city- przenieść się do miasta
tiny- maleńki
district- dzielnica
overlook a park- „wyglądać na park”-z widokiem na park
move into– wprowadzić się do
get on with sb- dogadywać się z kimś, mieć z kimś dobre relacje
neighbours- sąsiedzi
then– następnie, potem
surround- otaczać
huge- wielki
glossy magazines– dosłownie lśniące czasopisma (drukowane na błyszczącym, śliskim papierze)

Zad 3- Possessions- nazwy przedmiotów.
https://learningapps.org/display?v=py8nnwtsn20

Zad 4. Czasownik „have got” oraz „to be”:
Wykonaj 2 poniższe ćwiczenia na użycie czasownika have (has) got oraz „to be”
Link do 1 ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pdpcvbk1j20
Link do 2 ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pmib5ovfj20

Zad 5. Forma dzierżawcza. Przypomnij sobie jeszcze raz notatkę na temat formy dzierżawczej (Podręcznik str. 152) i wykonaj poniższe zadanie na zastosowanie formy dzierżawczej (possessive ‘s’):
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pydfehw1n20

Oczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać powyższe zadania (proszę wysłuchać nagrania, prześledzić audioskrypt); zapisać nowe słownictwo i się go nauczyć.
2. Za tydzień napiszemy sprawdzian.  W czasie lekcji o godz 12:30 podam wam link do portalu quizizz.com gdzie będzie czekał na was sprawdzian z UNITU 1 i 2. – zadania gramatyczne „have got”, „to be”, „forma dzierżawczą” oraz słownictwo z działu- nazwy pomieszczeń w domu, rodzaje domów, przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny, członkowie rodziny oraz słówka z dzisiejszej lekcji powtórzeniowej.
Na wykonanie testu będzie przewidziany limit czasowy.  Test ważny będzie 30 minut. Pytania na tłumaczenie słówek- podanie odpowiedzi ABCD- będą miały limit czasowy 15s a zadania gramatyczne 20s.- tak żeby każdy zdążył odpowiedzieć, ale żeby jednocześnie wyeliminować próby ściągania.
Jeżeli ktoś nie będzie mógł napisać testu w tym czasie proszę o kontakt- udostępnię link do testu w innym terminie.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk