Uncategorized

język angielski IB4 (grupa I) 30.04.2020 r.

Język angielski 30.04.2020 r.

Temat lekcji: Language review 1&2 – utrwalenie wiadomości.

Cele lekcji:
1. Utrwalenie materiału leksykalnego z UNITU 1 i 2 z działu tematycznego Człowiek, Dom i Życie rodzinne i towarzyskie m.in.- nazwy pomieszczeń w domu, nazwy członków rodziny, nazwy związków rodzinnych, przymiotników opisujących wygląd zewnętrzny.
2. Utrwalenie gramatyki: czasownik „to be”; „have got”;forma dzierżawcza ‘s oraz szyk przymiotników przed rzeczownikami.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 36 i 37 i wykonujemy zadania od 1 do 12. Staramy się wykonywać zadania samodzielnie a w razie potrzeby zaglądamy do odpowiedzi i wskazówek poniżej.

Zad 1-3 to zadania typowo na słownictwo– wszystkie słówka do tych zadań (pomieszczenia w domu, członkowie rodziny oraz przedmioty osobiste) znajdziecie w słowniku na koniec UNITU 1 i 2 i w notatkach w zeszycie.

Zad 4. Liczebniki porządkowe- również pisaliśmy do zeszytu.
Odpowiedzi:
1. It’s on the twenty-second of November.
2. No, it isn’t. It’s on the seventh of April.
3. Yes, it is. It’s on the twenty-eighth of December.
4. It’s on the eleventh of February.

Zad 5. (Odpowiedzi)
1. Jackie isn’t English/is English not.
2. Have you got/You have got a stereo?
Yes, I have got/have.
3. She’s got/gots three brothers.
4. Are you/You are a journalist?
Yes, I’m/I am.
5. Has Steve got/Got Steve has any sisters?
6. We not got/haven’t got a big garden.
7. Has she got/Got she any computer games?
Yes, she have/has.
8. They haven’t/hasn’t got any chairs in the bedroom.

Zad 6. Uzupełniamy tekst słowami z ramki. Jest jedno słowo którego nie trzeba użyć. Uzupełniamy a potem sprawdamy swoje odpowiedzi: (Odpowiedzi są wytłuszczone i pisane dużymi literami):
My name’s Jack Collins. I’m FROM brighton and I’M English. My parents ARE Kathryn and Martin. I haven’t got ANY sisters, but I’VE GOT one brother. HIS name’s Adam and HE’S 19 years old. Adam’s a rock singer and HE’S GOT a fantastic electric guitar.  I haven’t got a guitar, but I’ve got SOME great rock CDs. Adam’s a bit sad now. His girlfriend’S name is Amy. Amy’s A journalist for a school magazine, and she’s IN Germany for a journalist competition.

Zad 7. Posłuchaj teraz tego tekstu żeby sprawdzić odpowiedzi:
Nagranie 1.49:

Zad 8. Ułóż słowa w odpowiedniej kolejności. Jest to- zadanie na kolejność przymiotników w zdaniu. Zerkamy na zasady opisujące kolejność przymiotników w zdaniu (patrz tabelka str. 152)  i układamy zdania. Następnie sprawdzamy odpowiedzi:
1. I’ve got long, red, wavy hair.
2. She’s got short, blonde, straight  hair.
3. He’s got shoulder-length, brown, curly hair.
4. You’ve got long, black, straight hair.

Zad 9. Posłuchaj i przeczytaj tekst na temat gwiazdy tenisa Rafaela Nadala. Zdecyduj czy litera ‘s jest: formą skrócona czasownika „to be”- oczywiście od formy czasownika- „is”, czy może skróconym zapisem od czasownika „have” – chodzi o jego formę dla 3 osoby czyli „has” czy może reprezentuje ona formę dzierżawczą czyli „possessive ‘s”. Napisz odpowiednio B,H lub P.
Nagranie 1.50:

Odpowiedzi:
1. B (is)
2. B (is)
3. H (has)
4. B (is)
5. B (is)
6. H (has)
7. P (possessive ‘s)
8. B (is)
9. P (possessive 's)
10. P (possessive ‘s)
11. B (is)
12. B (is)

Zad 10.  Czytamy jeszcze raz informację na temat Rafaela Nadala. I myślimy jakie pytania moglibyśmy zadać żeby poznać informację które się tam pojawiły:
1. Where are you from?
2. When’s your birthday?
3. What do you look like-? Jak wyglądasz?
4. Have you got any broters or sisters?
5. What is your sister’s name?
6. Who is your coach?- Kto jest twoim trenerem?
7. What is your favourite football team?
8. What are your hobbies?

Zad 11. Odpowiadamy na te pytania z zadania 10. Przykładowe odpowiedzi:
1. I’m from Jabłoń. 2. It’s on the 10th of June. 3. I’m tall and slim. 4. Yes, I have. I’ve got a younger brother. 5. Her name’s Anna. 6. My coach is X. 7. My favourite team’s Bayern Munich.  8. My hobbies are playing football and watching TV series.

Zad 12. Wstawiamy brakujące słowo.
1. name’s
2. meet
3. only child
4. him.   (Lucky him- szczęściarz z niego)
5. It’s
6. HappyOczekiwania i praca domowa:
1. Wykonać zadania w podręczniku i posłuchać nagrań.
2. Wykonaj ćwiczenie na „possessive ‘s”- formę dzierżawczą na Learning Apps”
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pydfehw1n20
Wykonanie ćwiczenia jest warunkiem uzyskania obecności na lekcji.
* Dla chętnych: quizizz.com/join?gc=214747   
Na zakończenie tego quizu będziecie mogli zobaczyć swoje i poprawne odpowiedzi.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk