Uncategorized

język angielski I PT 23.06.2020 r.

Język angielski 23.06.2020 r.

Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji to:

Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań maturalnych. Ćwiczenie strategii egzaminacyjnych.

 Cele lekcji:
1. Rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem.
2. Poznanie strategii egzaminacyjnych pomocnych w rozwiązywaniu arkuszy maturalnych.

Przebieg lekcji: Otwieramy podręcznik na str. 22 i wykonujemy zadania egzaminacyjne 1, 2, 3 i 4 na tej stronie.

Link do strony z podręcznika (dla osób które nie mają już podręcznika): https://www.sendspace.com/file/g9o8cl

Zad 1. Read the strategy. Then read the text quickly and match questions 1-4 in Ex 2 to paragraphs 1-4. (Przeczytaj strategię. Następnie przeczytaj szybko tekst i dopasuj pytania od 1 do 4 w Ćwiczeniu 2 do akapitów od 1-4.

Słownictwo z tekstu które powinniście sobie sami przetłumaczyć:
since-
celebrate-
a prom-
a term-
as-
revise for exams-
hand in-
a treat-
break for the summer-
during-
get ready for sth-
tidy up-
a detail-
be worth-
economy-
average-
actually-
although-
spend money on sth-
get angry-
instead (of sth)-
casual clothes-

Zad 2. Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania. Wybierz A,B,C lub D.
Słownictwo z pytań do tekstu:
ask sb to do sth- poprosić kogoś aby coś zrobił
as well as- jak również
agree with sth- zgadzać się z czymś
prepare for sth- przygotować się na coś
a difference- różnica

Zad 3. Read the strategy. Then write two words each speaker (A-E) is likely to say. – Przeczytaj strategię. Następnie napisz dwa słowa które każdy rozmówca (od A do E) może powiedzieć.

Zad 4. Usłyszysz cztery wypowiedzi o nauce i szkole. Dopasuj zdania (A-E) do rozmówców (1-4). Jedno zdanie nie pasuje do żadnego rozmówcy.
Nagranie: 1.26:

The speaker:
A. __ is a teacher giving a lesson.
B. __ is going to take an exam next week.
C. __ explains some rules.
D. __ gives important information on dates.
E. __ describes how someone organised their time.

Skrypt do nagrania:

1. Now listen carefully please. You have 45 minutes to complete the task. Please use a pencil to write your answers, Don’t distract other students and no cheating- that means no mobile phones, and don’t copy other people’s answers. Hand in your test papers at the end and leave quietly because there’s another test going on next door. OK, you can begin.

2. Last year my sister had some important exams and she spent a lot of time revising in her room. She’s very good at motivating herself and she wrote a study schedule, too, so that she spent the same amount of time on each subject. Every half an hour she took a break- she had a walk round the garden or had something to eat. She didn’t watch TV because she said it was a distraction. She passed all of her exams of course. I hope I can do the same.

3. Although he won the 1921 Nobel Prize in physics, Albert Einstein didn’t do well at school. He was expelled because he got into trouble and he was lazy. But Einstein was good at maths and physics. When his teachers said  that he wasn’t good enough to pass his exams at school, he decided to teach himself. When he was sixteen years old, he wrote his first scientific essay, and a year later, in September 1896 he passed the Swiss Matura, with a top grade of 6 in physics and mathematical subjects. He …

4. Welcome to Bushmead Village College. We are now closed. Year 7 will start the new term on 4 September and years 8 to 11 will start on 5 September. The school will be open on 24 August when students can pick up their exam results. For further details and to order school uniform for the new term please visit the school website. We hope you have a good summer break.

Słownictwo:
distract sb- rozpraszać kogoś
a distraction- coś co rozprasza
that means– to znaczy-
amount of time- ilość czasu
take a break- robić sobie przerwę
although- chociaż
do well at school- radzić sobie dobrze w szkole
be expelled- być wydalonym
expel sb from school for sth- wydalić/usunąć kogoś ze szkoły za coś
be good at maths- być dobrym z matematyki
pick up exam results- odebrać wyniki z egzaminu
for further details– po więcej szczegółów
order school uniform- zamówić szkolny mundurek

Oczekiwania i praca domowa:
1. Proszę przetłumaczyć i przepisać do zeszytu wskazane wyżej słówka z zadania 1.
2. Rozwiązać zadanie 2 (odpowiedzieć na pytania do tekstu).
3. Zapoznać się ze strategiami egzaminacyjnymi (zad 3)
4. Wysłuchać nagrania 1.26, przepisać do zeszytu nowe słownictwo i zrobić na podstawie tego nagrania zadanie 4.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk