Uncategorized

język angielski I FTR 27.04.2020 r.

Język angielski 27.04.2020 r.

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3 w podręczniku

Lekcja 3.10. Podręcznik strona 44.
Celem lekcji jest powtórzenie wiadomości z rozdziału 3 czyli stosowanie konstrukcji gramatycznych do wyrażania przyszłości (Present Continous; Present Simple oraz „be going to”) oraz; wyrażeń „will” i „shall” do wyrażania m.in. próśb i propozycji oraz słownictwa z działu tematycznego- podróżowanie.

Przebieg lekcji:
Podręcznik str. 45 i wykonujemy po kolei zadania powtórzeniowe od 1 do 5.

Zad 1. (Zadanie na gramatykę- Najpierw przypomnijmy sobie lekcję 3.2 czyli użycie form przyszłych- 2 krótkie filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=weDbAOSq6NM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=_ijisUEakxI&feature=emb_title

oraz wyrażeń „will” i „shall”- filmik (lekcja 3.6)
https://www.youtube.com/watch?v=j482s_hUHAA&feature=youtu.be

Teraz przejdźmy do wykonania zadania- Odpowiedzi do zadania z wyjaśnieniem:
1. B (Preset Continous bo to jest ustalenie, plan)
2. A (will- bo to jest obietnica)
3. B (will- bo to decyzja spontaniczna, podjęta w chwili mówienia)
4. C (will- bo to też decyzja spontaniczna, podjęta w chwili mówienia)
5. C (Present Simple- bo to czynność odbywająca się w oparciu o harmonogram, rozkład jazdy itd.) get in (o pociągu- podjeżdżać, wjeżdżać na peron)
6. A (konstrukcja „going to”- bo to zamiar)
7. A (Shall- bo to jest propozycja)
8. C (will- to jest inne użycie „will”- Sklepy będą zamknięte, do czasu kiedy tam dotrzemy).

Słownictwo:
find a hotel– znaleźć hotel
take sb to the airport– zabrać kogoś na lotnisko
heavy suitcase- ciężka walizka
a flight- lot  (a fully booked- cały zarezerwowany)
that’s a pity- jaka szkoda
manage to do sth- zdołać coś zrobić
buy sth in advance- kupić coś wcześniej, z wyprzedzeniem
lock the door- zamykać drzwi na klucz (locked door- zamknięte drzwi)

Zad 2. Uzupełniamy tekst wybierając odpowiednie słowo A,B,C (Odpowiedzi z wyjaśnieniem)
1. C (get to Avignon- dotrzeć do Avinion- musimy wybrać get bo jest przyimek „to”) [mówi się arrive in Avinion- przybyć do Avinion; reach Avinion- dotrzeć do Avnion)
2. C (change trains– zmieniać pociągi- przesiadać się do innego pociągu)
3. B (worry about missing a connection- martwić się o przegapienie połączenia) miss a connection/bus/train- przegapić połączenie/autobus/pociąg.
4. C (give sb a lift- podwieźć kogoś)
5. C (convenient- wygodne)
; cosmpolitan- wielokulturowe; cultural- kulturowy
6. A (public transport- transport publiczny)
7. C (reliable- niezawodny, solidny- na którym można polegać);
careful- ostrożny, natural- naturalny)
8. B (hire- wynająć) miss- przegapić; change- zmienić
9. C (environmentally friendly- przyjazny środowisku)

Pozostałe słownictwa:
a train route- trasa kolejowa
which means- co oznacza
even- nawet
independence- niezależność

Zad 3. (wybierz wyrazy podobne)
słownictwo do wykonania ćwiczenia:
1. attractive- atrakcyjny ; an attraction- atrakcja
2. a translation- tłumaczenie; a translator- tłumacz
3. reporting- relacjonowanie; a raporter- sprawozdawca, reporter
4. a direction- kierunek; a director- reżyser lub dyrektor (np.firmy; nie szkoły!)
5. a tour- wycieczka; tourists- turyści
6. an exhibit- eksponat; an exhibitor- ekspozytor
7. a summary- streszczenie; summarise- streszczać

Słownictwo z ćwiczenia:
a company- firma
show sb round the city- oprowadzić kogoś po mieście
use an app- używać aplikacji
suggest- zaproponować
an office– biuro

Odpowiedzi: 1B 2A 3B 4B 5B 6A 7B

Zad 4. (Słownictwo potrzebne do zrobienia zadania)
shop for sth- kupować coś
go sightseeing– zwiedzać
put a tent up (put up a tent)- rozkładać namiot
get up- wstawać
get to know sb– poznawać kogoś
get to London- docierać do Londynu
do waterpsports- uprawiać sporty wodne
do well in a test- poradzić sobie dobrze na teście
ask sb (to do sth)- poprosić kogoś (aby coś zrobił)
ask sb for sth- poprosić kogoś o coś
follow sb- iść za kimś, śledzić kogoś
follow a map- iść według mapy/podążać za mapą
Odpowiedzi do zad: 1C 2C 3B 4A 5C 6C 7A

Oczekiwania i praca domowa:

Powtórzyć struktury gramatyczne i słownictwo z lekcji. W tym celu zrób ćwiczenie na Learning Apps- warunek do otrzymania obecności.
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pkskdadwk20  
Za tydzień 04 maja w godzinach od 09:30 do 10:30 będziemy pisali test. Test będzie dostępny godzinę- do 10:30 Podam wam tutaj oraz na FB link do quizu z pytaniami testowymi oraz na wpisywanie słów. Będzie to test na platformie quizizz.com (nie jest wymagana rejestracja- będziecie musieli tylko podać swoje imię i nazwisko). W teście będzie limit czasowy na pytania: 10 sekund na podanie sówka; 20 sekund na wybranie struktury gramatycznej

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk