Uncategorized

język angielski I FTR

Język angielski 27.03.2020 r.

Temat lekcji: Kupowanie biletu na pociąg – tworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o wysłuchany tekst.

Podręcznik lekcja 3.4 (strona 39)

Wykonujemy zadania od 1 do 4.

Zad 1: Odpowiadamy na pytania 1,2,3 (przykładowe odpowiedzi z tłumaczeniem w notatkach w załączniku)
Zad 2: Słuchamy nagrania 2.02 (rozmowa na dworcu kolejowym) w notatkach skrypt nagrania.
Zapisujemy do zeszytu nowe słownictwo (w notatkach w załączeniu)

Wykonujemy z podręcznika zad 3 i 4 (zadania na podstawie nagrania)

Następnie wchodzimy na platformę Learning Apps i wykonujemy na niej ćwiczenia powtórzeniowe do lekcji.

Notatki do lekcji: (Odszukujemy temat 3.4) UNIT 3
Nagranie do lekcji 2.02

Z lekcji należy opanować poznane w nim słownictwo oraz wykonać ćwiczenia w książce i na platformie LearningApps.
Dla osób jeszcze niezarejestrowanych: https://learningapps.org/join/89px7is5

Dodatkowo zrobić ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń: skan w załączniku.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk