Uncategorized

język angielski I BT 07.05.2020 r.- sprawdzian wiadomości

Język angielski 07.05.2020 r.

Temat lekcji: Sprawdzian wiadomości z rozdziału 3 w podręczniku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na stronie zdalne lekcje oraz wpisem w dzienniku w zakładce sprawdziany piszemy dzisiaj sprawdzian (quiz) z rozdziału 3 w podręczniku- czyli słownictwo z działu, wyrażanie przyszłości oraz z konstrukcji gramatycznych „will” & „shall”.

Link do quizu: quizizz.com/join?gc=352354

UWAGA:
1. Przed przystąpieniem do quizu podajemy swoje imię i nazwisko.
2. Quiz jest ważny od godz. 09:00 do 09:45 chociaż jego pisanie nie powinno zająć mniej więcej 20-25 minut. Zalecam pisanie go na komputerze- jest łatwiej.
3. Jeżeli ktoś nie przystąpi do quizu w terminie będzie możliwość napisania jeszcze w godzinie wieczornej- proszę o kontakt na FB lub dzienniku to go udostępnię.

Quiz ma 26 pytań. Można za niego uzyskać  łącznie 30 pkt.
Jest 5 pytań na ręczne wpisanie słówka oraz 20 pytań typu ABCD (słownictwo i gramatyka). Jest też 1 pytanie otwarte za 5 pkt. Dodatkowo pytania  i odpowiedzi u każdego z was są w innej kolejności- system miesza kolejność pytań i odpowiedzi.
Pytania mają limit czasu- słówka 10s (albo się zna i się zaznacza odpowiednią opcję albo nie- tak żeby nie było możliwości włączenia słownika/tłumacza); zadania gramatyczne mają limit czasu 20 lub 30 sekund- w zależności od ilości treści do przeczytania. Pytanie otwarte 5 min. W raporcie który otrzymuje po zakończeniu quizu widzę ile sekund zajęło uczniowi udzielenie odpowiedzi na każde pytanie- dopuszcza się niewielkie przekroczenia limitu czasu o kilka sekund- zwłaszcza w początkowych pytaniach. Jeżeli limity czasu będą znacznie przekroczone (zwłaszcza w pytaniach dotyczących słownictwa- nie będę zaliczał odpowiedzi).

Powodzenia!

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk