4BT (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski -4BT

17.04.2020.
Temat lekcji:
Rozwiązywanie zadań maturalnych. Powtórzenie materiału z rozdziału ” ŻYWIENIE”
Planowany przebieg lekcji:
*Przypomnij sobie słownictwo na temat ” ŻYWIENIE ”. Podręcznik str.110-111 Bank słów. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
*Przypomnij sobie wzory form pisemnych obowiązujących na poziomie podstawowym oraz zwroty przydatne przy wypowiedzi pisemnej( str.20 -26. Link do podręcznika podany wyżej)
*Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl. Powodzenia.

Pytanie 1/4
Wysłuchaj wywiadu i w zadaniach (1.1.–1.5.) wybierz poprawne odpowiedzi (A–C).
1.1. Right after potatoes are cut into chip-like shapes, they are
A. dried.
B. fried.
C. soaked.
1.2. In order to be ready to eat, chips need to be fried
A. two times.
B. three times.
C. four times.
1.3. What do we not need to make chips?
A. tea
B. a spoon
C. a pan
1.4. To check whether the oil temperature is right, you need
A. a bread cube.
B. a sizzle.
C. a brownie.
1.5. Which statement is true?
A. The oil has to be removed from the pan after frying.
B. You can reuse the oil used for making chips.
C. Chips are ready when they are crispy and have lost the colour.

 

 

 

 

Pytanie 2/4
Przeczytaj teksty i zdecyduj, które zdania (A–F) poprawnie uzupełniają luki (2.1.–2.5.). Jedno zdanie jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.
Australians eat too much junk food, a report finds
Australians eat three times more junk food than the recommended daily intake, according to a new report. Junk food has been defined as those foods that should be an occasional treat, such as chocolate, cake and fast food. However, the study of 40,000 Australians found that people consumed the equivalent of 32 kg of chocolate a year. (2.1.) ………. On the contrary, it’s become mainstream and Australians are eating it each and every day. If there were school grades for people’s diet quality, Australians would only get a C.
People are getting fatter and fatter in Australia. The statistics are alarming. (2.2.) ………. What’s the solution? Australians need to eat less junk food and eat smaller portions of food. They also need to eat more slowly.
The survey analysed diets, looking into what, how often and how much people eat. (2.3.) ……….

https://forum.diabetes.org.uk/boards/threads/australians-eating-too-much-junk-food-report-finds.54520/
Overeating doesn’t make you fat.
When it comes to body weight, we tend to think that calories took in minus calories used equal calories stored. (2.4.) ………. The simple solution would be try and eat less.
Because it sounds so simple, people who can’t do it — which are 90 percent of the country or more with a weight issue — are blamed for the problem. But it seem that the key to maintaining a healthy weight is not discipline, but getting our bodies to work correctly.
It has been found that the more calories get into the fat tissue, the fewer there will be calories in the blood, and the less energy we will have. In other words, we may have a lot of calories, but they’re in the wrong place. (2.5.) ………. We get hungrier because we’re getting fatter.
adapted from: http://www.pri.org/stories/2016-01-27/ overeating-doesnt-make-you-fat-process-getting-fat-makes-you-overeat

A. Characteristics such as age and gender were taken into account in the analysis, too.
B. This means that junk food is no longer reserved for special occasions.
C. As a result, the body needs to eat more and more.
D. And what we do not use, but store instead, becomes fat.
E. We should not be getting obese so quickly.
F. Almost two in three adults and one in four children are overweight or obese.

 

Pytanie 3/4
Przetłumacz zdania.
3.1. Czy mogłabyś mi powiedzieć, jak upiekłaś to ciasto?
3.2. Nie przykrywaj garnka, w którym gotuje się ryż.
3.3. Podaj danie natychmiast, gdy ziemniaki będą gotowe.
3.4. Ten przepis jest w mojej rodzinie od lat.
3.5. Ubijaj jajka, aż poproszę cię, byś przestał.

 

Pytanie 4/4
Przeprowadziłeś/przeprowadziłaś eksperyment, w którym przez tydzień prowadziłeś/prowadziłaś możliwie najzdrowszy tryb życia. Na prowadzonego przez siebie bloga zredaguj wpis, w którym:
– wymienisz trzy potrawy, które jadłeś/jadłaś,
– poinformujesz, według jakich zasad dobierałeś/dobierałaś dania,
– napiszesz, jak dieta wpłynęła na twoje samopoczucie,
– zachęcisz innych do zdrowego stylu życia oraz do kontaktowania się z tobą w sprawie szczegółów diety.
Długość wypowiedzi powinna wynosić od 80 do 130 słów. Pierwsze zdanie zostało podane.
Last week I ate only healthy foods.

 

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Galina Kuchta.