Uncategorized

Język angielski 3CB

19.05.2020

Temat lekcji:

Opisywanie codziennych czynności i czasu wolnego na wsi  z zastosowaniem poznanego słownictwa.

Cele;
Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z wykonywaniem codziennych czynności i spędzaniem  czasu wolnego z zastosowaniem poznanego słownictwa.
Rozwijanie umiejętności mówienia ( uczeń potrafi odpowiadać na pytania , dotyczące wykonywania codziennych czynności i spędzaniem czasu wolnego )

Planowany przebieg lekcji:
1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .

*Do zeszytu przedmiotowego wypisz wyrazy i wyrażenia Bank Słów str.97( czynności dnia codziennego i zajęcia w czasie wolnym)

2.Odpowiedz na pytania:

What do you and your friends usually do at the weekend?

What activities do you like doing in your free time?

What time do you have breakfast?/lunch?

How long does it take you to get to work/school ?

What time do you have to get up every day?

Do you work on a farm?

Do you grow crops?

What crops do you grow?

Do you keep animals?

What animals do you keep?

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.