Uncategorized

język angielski 30.03.2020r.

Język angielski 30.03.2020 r.

Temat lekcji:  Mediacja – jak zrozumieć się w typowych sytuacjach życia codziennego?

Podręcznik lekcja 3.3 (strona 38)

Przebieg lekcji:

Wykonujemy zadania od 1 do 6

Zad 1: Odpowiadamy na pytania 1,2,3.
Przykładowe odpowiedzi:
Pyt.1:  In the photo I can see some tourists who are asking for directions. (Na zdjęciu widzę kilku turystów którzy proszą o wskazówki).
Pyt. 2: These people are in a foreign country and I think that they are tourists. (Ci ludzie są w obcym kraju i sądzę że oni są turystami).
Pyt. 3: Yes, I have. I told a visitor how to get to a railway station. (Tak. Powiedziałem odwiedzającemu (mój kraj) jak dotrzeć na dworzec kolejowy).

Zad 2: Słuchamy nagrania 1.51 (rozmowa Kasi pomagającej turyście na dworcu) i odpowiadamy na pytania do nagrania.

Nagranie:

Skrypt do nagrania:
Woman: Excuse me. Can you tell me how I can get to Katowice from here?
Man: Przepraszam, ale nie rozumiem.
Woman: Oh- umm …. Katowice? From here? How can I do it?
Man: Przykro mi, ale nie mówię po angielsku.
Girl: Excuse me, my name’s Kasia. Can I help you?
Woman: Ah, you speak English! That’s great- thanks! I need to get to Katowice because I’m meeting someone there this afternoon.
Girl: What do you need to know exactly?
Woman: I want to find out where I need to change trains.
Girl: OK- Let me ask. Przepraszam, ta pani pyta jak dojechać do Katowic.
Man: Ah, OK. Będzie musiała pojechać pociągiem do Krakowa. Następny odjeżdża o 11:45. W Krakowie musi się przesiąść do pociągu do Katowic, który odjeżdża o 12:35.
Girl: Dziękuje. He says that you need to get a train to Krakow and change trains there.
Woman: That’s great. When does the next train to Kraow leave?
Girl: It leaves at 11:45.
Woman: Thanks. And how long do I have to make the connection?
Girl: Hmm… Trains to Krakow take half an hour, and your train to Katowice leaves at 12:35 – so you’ve got … twenty minutes between trains.
Woman: That’s great, thanks. Is there a vending machine for tickets.
Girl: Sorry, I don’t understand.
Woman: Oh sorry. I mean a machine … that sells tickets.
Girl: Ah, yes. Over there- There a sign that says bilety. It means ‘tickets’. I think you can get the instructions in English.
Woman: Oh, that’s good news. Thanks a lot!.
Girl: You’re welcome.

Odpowiedzi do pytań (przykładowe):
1. They are at the train station.
2. The woman doesn’t speak Polish and she needs to get to Krakow. She is asking for directions.
3. Kasia translates from English to Polish for the ticket officer and from Polish to English for the visitor.

Słownictwo z nagrania: (przepisujemy słówka)
get to Katowice- dostać się do Katowic.
meet someone– spotkać się z kimś
exactly– dokładnie
find out– dowiedzieć się
change trains– zmienić pociągi (przesiąść się do innego pociągu)
let me ask– pozwól że zapytam
get a train/take a train to Krakow– pojechać pociągiem do Krakowa
a vending machine for tickets– automat do biletów
I mean- chodzi mi …. , mam na myśli
sell – sprzedawać
a sign- znak
you’re welcome– nie ma za co

 

Zad 3 (Przykładowe odpowiedzi do zadań)
1. The woman wants to go to Katowice because she is meeting someone there. (Kobieta chce jechać do Katowic ponieważ spotyka się tam z kimś).
2. She asks Kasia where she needs to change trains. (Ona pyta Kasię gdzie musi przesiąść się w inny pociąg- zmienić pociągi).
3. She asks when the next train to Krakow leaves and how long she has to make the connection. (Pyta kiedy odjeżdza następny pociąg do Krakowa i ile ma czasu żeby do niego wsiąść) = make the connection- dosłownie dokonać połączenia (między 1 a 2 pociągiem)
4. Kasia tells her that there are twenty minutes between trains. (Kasia mówi jej że jest 20 minut pomiędzy pociągami).
5. She shows the woman where the ticket machine is. (Ona pokazuje kobiecie gdzie jest biletomat).

Zad 4. ­­
Słowa do wstawienia:
1. Report (relacjonuj)
2. Translate (tłumacz)
3. Summarise (podsumowuj)
4. Paraphrase (parafrazuj)

Zad 5. (Napisz czasowniki który możesz stworzyć od tych rzeczowników)
1. advertise (reklamować): We need to advertise the concert on the social media. (Musimy reklamować concert na mediach społecznościowych)
2. revise (powtórzyć): Don’t forget to revise for your exam. (Nie zapomnij powtórzyć do egzaminu).
3. summarise (podsumowywać, streszczać): Can you summarise the story in a few words? (Czy mógłbyś streścić/podsumować historię w kilka słów?).

Zad 6.
Odpowiedzi:
1A (a platform- peron- It’s a place where you get on and off the trains- To miejsce gdzie wsiadasz lub wysiadasz z pociągów).
2C (left luggage- pozostaw bagaż- It’s a palce where you can pay to leave your bags- To miejsce gdzie możesz zapłacić aby pozostawić swój bagaż).
3B (a timetable- rozkład jazdy- It’s a list of all the arrival and leaving times for public transport- to lista wszystkich godzin przyjazdu i odjazdu dla transportu publicznego).

Uwaga: Na koniec lekcji logujemy się na platformę Learning Apps  i wykonujemy na niej dosłownie jedno ćwiczenie do lekcji oznaczone numerem 3.3- jest to warunek otrzymania obecności na lekcji!

Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=pk3sh10sa20 

Proszę się zalogować żebym widział kto je wykonał a kto nie!
Link do rejestracji do portalu dla waszej klasy (dla tych którzy się jeszcze nie zarejestrowali:
https://learningapps.org/join/89px7is5

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk