Uncategorized

Język angielski- 2PT.

22.04.2020
Temat lekcji:
Rozważania na temat stereotypów narodowych w oparciu o przeczytany artykuł
Cele:
*Utrwalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego ( rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, znajdowanie określonych informacji w tekście)
*Utrwalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat w oparciu o przeczytany tekst
Planowany przebieg lekcji:
1. Podręcznik : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf . Odpowiedz na pytania z zad. 1 str.36
2. Przeczytaj tekst zad.2 str.36. Do każdej części tekstu 1-4 dopasuj pytanie A-F. Dwa pytania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.
3. Znajdź w tekście wyrazy i zwroty odpowiadające poniższym definicjom zad.3 str.36
4. Wyraź swoją opinie na temat stereotypów narodowych;
-What reputation do you think Polish people have?(Make a list of all ideas you can think. Which of them are in your opinion true/ partly true/ false?
– In your opinion , are national stereotypes of this kind usually true or false?

Odpowiedzi na pytania oraz rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.