Uncategorized

Język angielski -2PT

08.04.2020.
Temat lekcji:
„Opis osobowości”.
Cele:
Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z opisywaniem osobowości( uczeń potrafi opisać charakter człowieka, wymieniając jego pozytywne i negatywne cechy)
Planowany przebieg lekcji:
1.Wprowadzenie nowego słownictwa czynnego( pozytywne i negatywne cechy charakteru ludzi)
2.Utrwalenie poznanego słownictwa
3.Próby konstruowania samodzielnych krótkich wypowiedzi( np. Opisz dobrze znaną osobę, wykorzystując przymiotniki z zadań 10-12 str.32 podręcznika. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
4. Do zeszytu przedmiotowego wypisz z BANK SŁÓW str. 40-41 pozytywne i negatywne cechy charakteru
5. Wykonaj zadania:10,11,12 str.32
6. Odpowiedz na pytanie:
*What qualities do you value most in people?
7. W zeszycie przedmiotowym opisz osobę, którą podziwiasz i powiedz dlaczego ją podziwiasz.
Rozwiązanie zadania oraz opis osoby proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne(ustalona godzina bez zmian).
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.