Uncategorized

Język angielski 2PT

17.06.2020.

Temat lekcji:

Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym : rozmowa z odgrywaniem roli

Cele lekcji:

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału szkoła.( Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem  środków językowych  w zakresie tematu:” Szkoła”. Uczeń potrafi utworzyć proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne. Uczeń potrafi   wyrazić  i uzasadnić swoje opinie i poglądy, przedstawić i ustosunkować  się do opinii i poglądów innych osób).

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik ; link do podręcznika; https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf.           Zapoznaj się z ”Przydatne zwroty: rozmowa z odgrywaniem roli ”, str.27-28
  2. Zadanie1. Znajomy/znajoma z zagranicy pyta cię o system edukacyjny w Polsce i twoją opinię na jego temat. Omów cztery kwestie podane poniżej. Odpowiedzi zapisz w zeszycie:

*Program nauczania

*Etapy edukacji i typy szkół

*Koszty związane z edukacją

*Obowiązujący strój

Rozwiązanie zadania  proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.