2PT (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski-2PT

30.03.2020

Witam.

1)Temat lekcji:

„Powtórka gramatyki . Czas Past Simple. Zaimki dzierżawcze.”

2)Cele: doskonalenie umiejętności użycia tego czasu oraz zaimków dzierżawczych  w zdaniach

3)Plan przebiegu lekcji/zajęć

-powtórzenie wiadomości( przypomnienie zaimków dzierżawczych i form czasowników regularnych i nieregularnych w czasie Past Simple)

4) Materiały i zadania do wykonania

-Uzupełnij luki właściwymi formami czasowników w Past Simple: https://www.e-ang.pl/test,108,Past-Simple-I.html( zadania on-line);

-Z rozsypanych słów ułóż pytania: https://www.e-ang.pl/test,193,Past-Simple-questions-II.html ;

-Uzupełnij luki właściwymi czasownikami Past Simple. Czasowniki podane są nad zadaniem, jest ich więcej niż zdań:  https://www.e-ang.pl/test,118,Past-Simple-IX.html

-Wstaw odpowiednie zaimki dzierżawcze odnoszące się do wcześniej wymienionej osoby lub rzeczy aby uzupełnić następujące zdania w języku angielskim: www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-zaimki-test-5.html jh;

-Przetłumacz na język angielski podane w nawiasach wyrażenia zawierające angielskie zaimki osobowe: http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-zaimki-test-2.html.

Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.

Pozdrawiam.

Galina Kuchta.