Uncategorized

Język angielski 2PT

15.06.2020.

Temat lekcji:

Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym na podstawie materiału stymulującego.

Cele lekcji:

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z rozdziału szkoła.( Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem  środków językowych  w zakresie tematu:” Szkoła”. Uczeń potrafi utworzyć proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne. Uczeń potrafi   wyrazić  i uzasadnić swoje opinie i poglądy, przedstawić i ustosunkować  się do opinii i poglądów innych osób).

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik ; link do podręcznika; https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf.           Zapoznaj się z ”Przydatne zwroty: materiał stymulujący ”, str.29
  2. Popatrz na zdęcia 1,2,3 str. 71. Twoja szkoła chce zorganizować zajęcia pozalekcyjne . Uczniowie są proszeni o wyrażenie  opinii na temat tego, które z proponowanych zdęć są najpotrzebniejsze. Wybierz zdęcie i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje. Zadanie rozwiąż pisemnie.
  3. Rozwiązanie zadania  proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
    Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
    Pozdrawiam.
    Galina Kuchta.