Uncategorized

Język angielski 2PT

27.05.2020.
Temat lekcji:
Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym 1.
Cele:
-Rozwijanie umiejętności użycia zwrotów przydatnych podczas egzaminu ustnego przy opisywaniu ilustracji
-Rozwijanie słownictwa związanego z działem tematycznym ”Szkoła”
-Rozwijanie środków językowych- czasy teraźniejsze
Planowany przebieg lekcji:
1.Podręcznik. Ze str.28-29 do zeszytu przedmiotowego przepisz wszystkie wyrazy i wyrażenia, przydatne przy opisywaniu ilustracji. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
2. Przypomnij sobie użycie czasów Present Simple i Present Continuous.
3. Popatrz na zdęcie zad.1 str.67. Uzupełnij jego opis właściwymi formami czasownika w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous. Opis przepisz do zeszytu. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

4.Rozwiązanie zadań proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.