Uncategorized

Język angielski 2PT

25.05,2020.

Temat lekcji:
Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet Cambridge są najlepszymi uczelniami na świecie . – wypowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu .
Cele:
*Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem( znajdowanie określonych informacji w tekście, określanie intencji nadawcy/autora tekstu, test wielokrotnego wyboru)
*Rozwijanie umiejętności mówienia ( wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów)
*Utrwalenie słownictwa z rozdziału ”Szkoła”( uzupełnienie luk w zdaniach)

Planowany przebieg lekcji:
1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf . Do zeszytu przedmiotowego wypisz następujące wyrazy i wyrażenia obok napisz ich tłumaczenie:

to have much in common; both; since; earlier; quite; escape; bills; flat ground; slow; river; cycling; rowing boats; buildings; icluding; world-famous; libraries; posh; attend; fee-paying school; undergraduate; each; however; even; pass; ability; frequent; interview; independently; inerview; tutorials; which; hard; few; excellent; consider; particularly; high; course; gravity; discovery; finally; on the other hand; teams; race.

2. Zad.2 str.63-64. Przeczytaj tekst . Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
3. Zad.3 str. 62. Uzupełnij zdania wyrazami z tekstu
4. Odpowiedz na pytania :
* What are some well-known universities in your country? * What are they known for?
* If you could choose any University in the world , where would you like to study? Why?
*Would you like to study at Oxbridge? Why ?/ Why not?
5. Rozwiąż zadania . Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .