Uncategorized

Język angielski 2PT

11.05.2020.

Temat lekcji:

Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym .
Cele:
Rozwijanie umiejętności użycia zwrotów przydatnych podczas egzaminu ustnego przy opisywaniu ilustracji
Rozwijanie słownictwa związanego z działem tematycznym ”Dom”
Rozwijanie środków językowych- konstrukcja: There is/There are

Planowany przebieg lekcji:
1.Podręcznik. Ze str.28-29 przypomnij sobie  wszystkie wyrazy i wyrażenia, przydatne przy opisywaniu ilustracji. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf

2.Przypomnij sobie użycie konstrukcji: There is/There are

3.Wykonaj zadanie 8 str.45. Opisz każdy pokój . Do opisania pokoju użyj przymiotników podanych w zadaniu. Każdy opis zacznij od:

I think the living room/the bathroom/the kitchen…..is …(ułóż minimum 4 zdania, wykorzystaj wszystkie przymiotniki). Rozwiązanie zadania przepisz do zeszytu

4.Uzupełnij opis zdęcia A właściwymi wyrazami z ćwiczenia 7 str.45. Opis przepisz do zeszytu.

5.Na podstawie opisu zdęcia A, opisz pozostałe zdęcia. Pomnij  używać konstrukcji: There is/There are , wyrazów z zadania 7 str.45 oraz przyimków miejsca z zadania 10 str.45

6. Opisz swój pokój na podstawie opisu zdęcia A.( minimum 6 zdań)

Rozwiązanie zadań oraz opisy pokoi  proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.