Uncategorized

język angielski-2FTP|t.rolnik -język angielski zawodowy w rolnictwie)

Witam wszystkich!

Na naszej grupie klasowej „J. angielski-zawodowy”  na bieżąco otrzymujecie materiały do pracy w domu. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.

Tematy lekcji:

1)Żniwa.
2)Czy jesteśmy gotowi do żniw?– słuchanie i mówienie.

Cele lekcji- Poszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych na temat „Żniwa”

Uczeń potrafi:

– przedstawiać, kiedy w Polsce rolnicy zbierają plony
– wymieniać sposobów zbierania plonów w okresie zbioru
– dopasowywać wyrazy (jednego z dwóch) do kontekstu zdania
– znajdować wyrazy/ wyrażia o znaczeniu podobnym do podanego w zdaniu
– pytać o poziom zbiorów
– udzielać informacji
– przygotowywać raport (filling out the crop report)

Proszę o zapoznanie się ze :

*słownictwem związanym  ze zbiorami (field, crop, yield, package type, package weight, etc.)
* czasownikami związanymi z uprawami (mature, reap, thresh, etc.)
* zwrotami  używanymi w rozmowie przy podsumowaniu zbiorów: What’s the status on the latest corn harvest?, How many tons did we sell…?, That’s excellent!, etc.

 

Czytanie
raport podsumowujący zbiory (harvest summary report) siana i pszenicy – zadanie typu prawda/ fałsz

Słuchanie 1
rozmowa dwojga rolników (two farmers) o uzyskaniu wyjątkowo dobrych zbiorów – wybór wielokrotny

Słuchanie 2
uzupełnianie luk w tekście dialogu

W zeszycie przedmiotowym proszę o wykonanie zadań1, 2,3,4,5,6 a dla chętnych dodatkowo:

Writing task: Tworzenie własnego raportu, dotyczącego zbioru plonów na podstawie przeczytanego tekstu i wysłuchanych dialogów.

Dla tych kto nie mógł uczestniczyć w naszej lekcji on-line nagrania postaram się umieścić na naszej grupie” 2FTP – język zawodowy”. Swoje prace proszę wysyłać do mnie na priv lub na pocztę elikor@onet.pl