Uncategorized

Język angielski 2FTP

13.05.2020

Temat lekcji:

Omawiamy różne miejsca zamieszkania – ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu.

Cele:

*Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego( dobieranie pytań do rozmówców)

*Utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

*Rozwijanie umiejętności mówienia (uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania)

Planowany przebieg lekcji:

1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .

a) Przepisz następujące wyrazy do zeszytu przedmiotowego. Wyrazy przetłumacz na język polski:

to change the flat; a cheaper way of doing something; a place to stay; look for; disagree; ex-flatmate; repair; according to; the house rules; a shared flat;

b) Z BANK SŁÓW str.54-55 wypisz wyrazy i wyrażenia, opisujące prace domowe w życiu codziennym ( minimum 10 wyrażeń)

2. Zadania ze ”SŁUCHANIE 1”

a) Wysłuchaj nagrania. Odpowiedz na pytania zadania 3 str.47

b)Wysłuchaj nagrania . Odpowiedz na pytania z zadania 4 str.47

 

3. Odpowiedz na pytania:

*What rules would you have in a shared flat?

*What kind of a person would you like to share a flat with?

*Do you like shopping for furniture? Why?/Why not?

Rozwiązanie zadań przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta.