Uncategorized

Język angielski-2BT

07.05.2020

Temat lekcji:

Ćwiczenia strategii egzaminacyjnych związanych z egzaminem ustnym 1.

Cele:

Rozwijanie umiejętności użycia  zwrotów przydatnych podczas egzaminu ustnego przy opisywaniu ilustracji

Rozwijanie słownictwa związanego z działem tematycznym ”Szkoła”

Rozwijanie środków językowych- czasy teraźniejsze i przeszłe

Planowany przebieg lekcji:

1.Podręcznik. Ze str.28-29 do zeszytu przedmiotowego przepisz wszystkie wyrazy i wyrażenia, przydatne przy opisywaniu ilustracji. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf

2. Przypomnij sobie użycie czasów Past Simple; Past Continuous; Present Simple; Present Continuous. Wykonaj zadanie 4 str.66

3. Zad.5 str.66. Uzupełnij właściwymi formami czasowników w nawiasach. Tekst przepisz w całości do zeszytu .

4. Popatrz na zdęcie zad.1 str.67. Uzupełnij jego opis właściwymi formami czasownika w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous. Opis przepisz do zeszytu. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.

Rozwiązanie zadań proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.