Uncategorized

Język angielski 2BT

23.04.2020

Temat lekcji:

*Czy roboty zastąpią ludzi? (czytanie ze zrozumieniem)

Cele:

*Określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu( dobieranie nagłówków do akapitów)

*Utrwalenie słownictwa ,związanego z tematem” praca”

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik str.76 zad 1. Link do podręcznika w formacie PDF:
    https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf  . Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie:    What is the paragraph about?
  2. Przeczytaj polecenie i wykonaj  zad.2 str. 76(wybierz nagłówek do przeczytanego tekstu)
  3.  Dopasuj nagłówki z ćwiczenia 2 do objaśnień w zad.3 str.76
  4. Przeczytaj tekst str.77
  5. Do każdej części tekstu 1-4 dopasuj nagłówek A-F( zad.4 str.76)
  6. Do zeszytu przedmiotowego wypisz wszystkie nazwy zawodów wykonywanych przez roboty w komiksie który przeczytałeś(str.77). Następnie podziel je na dwie grupy: a) jobs which you think can be done by robots  i   b) jobs which you think are better done by human beings
  7. Zad.6 str. 77 wykonaj w zeszycie
  8. Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.

Pozdrawiam.

Galina Kuchta