2BT (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski-2BT

16.04.2020.

Temat lekcji:” Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w sprawie pracy? – ćwiczenia w mówieniu”.

Cele:

*Utrwalenie i poszerzenie słownictwa związanego z nazwami zawodów oraz zwrotów przydatnych w rozmowie kwalifikacyjnej.

*Rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia i zapisywania wprowadzonych na lekcji nowych wyrazów i zwrotów.

*Próby konstruowania samodzielnych krótkich dialogów , na podstawie przykładowej rozmowy.

Planowany przebieg lekcji:

  1. Do zeszytu przedmiotowego wypisz z ”BANK SŁÓW” str.82-83  wyrazy i zwroty, które twoim zdaniem mogą się przydać w rozmowie o pracę . Link do podręcznika w formacie PDF:
    https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
  2.  Upewnij się że rozumiesz pytania, które można spodziewać się usłyszeć podczas rozmowy kwalifikacyjnej

* Can you tell me something more about yourself?( przydatne wyrazy: in the field of – w dziedzinie/ obszarze;graduate from – ukończyć (np. uniwersytet); cooperate with – współpracować z; so far – jak do tej pory; develop skills – rozwijać umiejętności; prove – udowodnić)

*Why would you like to work for our company?( przydatne wyrazy:gain experience – zdobyć doświadczenie; sense of responsibility – poczucie odpowiedzialności; self-actualization – samorealizacja; take on – przyjąć na siebie; duties – obowiązki; broaden my horizons – poszerzać swoje horyzonty; competencies – kompetencje

*What motivates you at work?(przydatne wyrazy: deadline – ostateczny termin; failure – porażka; in my case – w moim przypadku; adore – uwielbiać; tough – trudny; reward – nagroda;

* Could you describe your strengths and weaknesses, please?(przydatne wyrazy by opisać swoje mocne i słabe strony znajdziesz na str. 40-41 ”BANK SŁÓW”. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf

* Why should I hire you? What benefits will you bring to our company?

* How much would you like to earn?

3.Zapoznaj się z zad.2 str.81

4.Posłuchaj przykładowej rozmowy. Które z czynności wymienionych w ćwiczeniu 1 str.81  będą należały do obowiązków kandydata w nagraniu?(Link do podręcznika podany wyżej)

5. Do zeszytu przedmiotowego wypisz pytania z zad.3 str. 81 . (Obok pytania zaznacz kto wypowiada te pytania :’ C’- kandydat czy’ E’ pracodawca.

6. Wyobraź sobie że starasz się o pracę recepcjonisty w hotelu w Anglii. Rozmawiasz ze swoim potencjalnym przełożonym. W zadaniu 5 str.81 podane są kwestię które musisz omówić. W zeszycie przedmiotowym napisz jak przebiega ta rozmowa. Możesz wykorzystać pytania podane w punkcie 2. lub w zadaniach 1,2,3 str.81.

Swoje  odpowiedzi  proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.

Galina Kuchta.