2BT (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski-2BT

02.04.2020

Temat lekcji:

„Relacjonowanie wydarzeń w liście prywatnym nieformalnym”.

Cele:

• Zapoznanie uczniów z zasadami pisania e-mail (list prywatny nieformalny). ( Uczeń zna zasady pisania listu prywatnego; potrafi wypełnić brakujące dane we wzorcowym liście prywatnym; uczeń zna zwroty i wyrażenia stosowane w listach prywatnych w języku angielskim)

Planowany przebieg lekcji:

  1. Zapoznanie uczniów z formą napisania e-mail (email) na podany temat oraz zasadami napisania takiego listu.
  2. List nieformalny, jak sama nazwa wskazuje nie jest listem urzędowym ani oficjalnym, lecz listem prywatnym, pisanym do kolegi, koleżanki, przyjaciela lub członków rodziny. Jest on pisany językiem potocznym, zatem można używać w nim kolokwializmów oraz skrótów.
  3. Przypominamy formę napisania  listu. Angielski list nieformalny składa się z trzech elementów: wstępu, rozwinięcia i zakończenia:

*Wstęp:
W rozpoczęciu należy zawrzeć przywitanie oraz wyjaśnić powód pisania listu + ew. przeprosić za długi czas odpowiedzi na poprzedni list:

– Przywitanie (np. Dear Mike)
– Wyjaśnienie celu listu (np. Thanks for your letter that I received two weeks ago. I’m pleased to hear that you’re ok. I’m sorry that I didn’t reply to your letter a bit sooner but I’ve had much work. I want to tell you so much…)

*Rozwinięcie
W rozwinięciu zawieramy właściwą treść listu, odpowiadając na pytania zadane przez rozmówcę w poprzednim liście, oraz zadając własne, dotyczące adresata.(np. I have a big surprise for you. Did you know that Sarah is going to marry Tom? They told me that two days ago. They were both very happy and I saw they really love each other. The wedding ceremony is in June. You’d better start looking for a new suit. I’m going to buy a new dress, exclusively for this occasion).

*Zakończenie

Podsumowanie, lub zamknięcie tematu oraz życzenia względem adresata i oczekiwania względem niego + pożegnanie.
– Podsumowanie (np. That’s all I wanted to say. I’m looking forward to hear from you soon.)
– Podpis wraz z pozdrowieniami (np. Keep well, Jessica PS: Say hello to Steven.)

4. Zadanie: Wpisz brakujące wyrazy i wyrażenia w przykładowym liście nieformalnym:

1)D……… Tom,

2)T………….  you for your recent 3) l……… . I’ve been fine and I hope you’ve been well too. I’m so thrilled to4) h……..  that your5) t………  to Spain was a 5) w………………. ! Can’t 6) w………  to hear more from  7)y…..   on that!

I have an 8) e………. news for you. I’ve just  9)b………….  tickets to Glastonbury, so I’ll be seeing you in the second week of  10(J……… ! I 11)h……  that you’re as excited about the visit as I am. It’s been a while now since we last met, so that makes me wait for the summer even more. Yet, there’s one 12) th………  I 13) n………  to know if  there is anything  you’d like me to bring ? If so, do let me 14) k……. .

That’s all for now .

15)W……..  back as  16)s……..  as  17)p…………… .

Best  18) w…….. .

XYZ.

5. Zadanie : Pisanie listu nieoficjalnego prywatnego:

Spędziłeś/aś dłuższy  weekend u rodziny w Krakowie . Podczas swojego pobytu postanowiłeś/aś razem z kuzynem udać się na  wycieczkę do Wieliczki.  Napisz e-mail  do przyjaciela(80-130 słów) w którym :

  • Przeproś że tak długo nie pisałeś/aś
  • Opiszesz , jak spędziłeś weekend
  •  Zrelacjonuj ciekawe zdarzenie , które miało miejsce w czasie twego pobytu
  •  Napisz jakie korzyści wyniosłeś/aś z wyjazdu

6.Więcej zwrotów oraz przykładowych listów znajdziecie na stronie pod adresem:

https://www.ingless.pl/artykul/jak-napisac-dobry-e-mail-po-angielsku/

7. Rozwiązanie zadania oraz napisany list proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.

8. Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.