Uncategorized

Język angielski 2BT

23.06.2020.

Temat lekcji:

Powtórzenie materiału z rozdziałów ”Szkoła”, ” Dom” rozumienie tekstu czytanego.

Cele :
Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego( dobieranie zdań do luk , zadanie typu: Prawda/Fałsz)
Utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

Planowany przebieg lekcji;
Zadanie 1.