Uncategorized

Język angielski – 2BT

31.03.2020

Temat lekcji:

Czasy Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz konstrukcja’ used to’ w zadaniach.

Cele: utrwalenie czasów przeszłych oraz konstrukcji 'used to’ (uczeń potrafi określić zastosowanie czasu Past Simple, Past Continuous, Past Perfect oraz konstrukcji 'used to’;
zna budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących w tych czasach; potrafi zastosować krótkie odpowiedzi na pytania,potrafi opisać wydarzenia które miały miejsce w przeszłości).

Planowany przebieg lekcji :

1)*Uczniowie przypominają zasady użycia czasu Past Simple oraz strukturę zdań
twierdzących, przeczących i pytających: https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-simple#uzycie

*Uczniowie przypominają zasady użycia czasu Past Continuous oraz strukturę zdań
twierdzących, przeczących i pytających: https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-continuous

*Uczniowie przypominają zasady użycia czasu Past Perfect oraz strukturę zdań twierdzących, przeczących i pytających: https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-perfect

*Struktury „used to” używamy, gdy mówimy o:

-czynności, którą zwykliśmy robić w przeszłości, ale teraz jej już nie wykonujemy,

– przeszłych stanach i nawykach, które są już nieprawdziwe

Zdanie twierdzące

Podmiot + „used to” + podstawowa forma czasownika;

Zdanie przeczące

Podmiot + „didn’t use to” + podstawowa forma czasownika;

Pytanie

„Did” + podmiot + „use to” + podstawowa forma czasownika

2) Zadania na utrwalenie materiału znajdziecie pod adresem:

https://www.ang.pl/cwiczenia/past-perfect

https://www.e-ang.pl/test,14,Past-simple-vs-past-continuous-questions.html

https://www.e-ang.pl/test,13,Past-Simple-vs-Past-Continuous-IV.html

https://www.e-ang.pl/test,188,Past-Perfect-vs-Past-Simple-III.html

http://www.focus.olsztyn.pl/gramatyka-cwiczenia-used-to-test-1.html

3) Dla chętnych zadania na konstrukcje 'used to’ vs ’ be used to’, get used to’ znajdziecie pod adresem:

www.focus.olsztyn.pl/angielski-used-ćwiczenia.html .

4) Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy. Lekcje on-line poprzez wideo rozmowy są nadal aktualne.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.