Uncategorized

Język angielski 2BT

02.06.2020.

Temat lekcji:

Powtórzenie wiadomości z rozdziału” Szkoła”-słuchanie, mówienie.

Cele :
Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego( dobieranie pytań do rozmówców)

Utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych( poprzez zadania ze słuchania i odpowiedzi na pytania)

Planowany przebieg lekcji;
Zadanie 1.

Wysłuchaj nagrań i przyporządkuj stwierdzenia (1.1.–1.5.) do wypowiedzi (A–E).
Which speaker:
1.1. values good social contacts in the country where he/she taught?
1.2. witnessed students and teachers do physical work?
1.3. appreciated student-teach-student schemes?
1.4. points to our connection with nature?
1.5. would like to see one subject present in all other subjects?

 

Zadanie 2.

Odpowiedz na pytania:

Would you like to be in a school band?

Do you go to a state or a private school?

Do you go to a co-ed school?

How many students are there in your class?

How many subjects do you study?

Do you belong to any after-school clubs?

Rozwiązanie zadania i odpowiedzi na pytania  proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger. Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .