Uncategorized

Język angielski 2BT

26.05.2020.

Temat lekcji:

Zachowanie uczniów w szkole, egzaminy i przedmioty szkolne – prezentowanie wad i zalet różnych rozwiązań.

Cele:

*Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem( test wielokrotnego wyboru)
*Rozwijanie umiejętności mówienia ( wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów, przedstawianie zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów)
*Utrwalenie słownictwa z rozdziału ”Szkoła”

Planowany przebieg lekcji:
1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf . Do zeszytu przedmiotowego wypisz następujące wyrazy i wyrażenia obok napisz ich tłumaczenie:

ancient civilisation, socjety, skip school, be expelled from school, announcement, civic studies, seem, duster, GCSE results, might, most, employer, school leavers, strict, enough, almost, without, revising, available, during, deadline, attend, attendance, allow, realise, behave, compulsory, encourage

2. Zad.1 str.64. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą.

3.Wykonaj zad.2 str.64.

4. Zad.3 str.64. Przeczytaj trzy teksty , związane ze szkołą. Z podanych odpowiedzi A-C wybierz właściwa , zgodną z treścią tekstu.

5. Odpowiedz na pytania :

What can be done to stpo students behaving badly in class?

Where would you most like to go on a school trip?

Do people in your country complain about exams being too difficult? Are they right?

6. Rozwiąż zadania . Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .