Uncategorized

Język angielski 2BT

19.05.2020

Temat lekcji:

Relacjonowanie wydarzeń w liście prywatnym.

Cele:
Rozwijanie umiejętności tworzenie wpisu na blogu na temat wymiany międzynarodowej

Planowany przebieg lekcji:
1)*Przypomnij sobie wzory form pisemnych obowiązujących na poziomie podstawowym oraz zwroty przydatne przy wypowiedzi pisemnej( str.20 -26. Link do podręcznika: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf
*Zapoznaj się z modelową wypowiedzią na temat wymiany międzynarodowej  str.66

*Przeczytaj zadanie maturalne 1 i modelową wypowiedź ucznia. Do zeszytu przedmiotowego wypisz fragmenty listu w których uczeń zrealizował kolejne podpunkty polecenia.

*Dopasuj fragmenty do zastosowanych w nich funkcji językowych: zad.2 str66

2) Wróciłeś/Wróciłaś z wymiany międzynarodowej, w czasie której byłeś/byłaś gościem w szkole.
Zredaguj wpis na forum:
– opisz szkołę, którą odwiedziłeś/odwiedziłaś,
– wspomnij o jednym podobieństwie i jednej różnicy między twoją szkołą a odwiedzaną szkołą,
– zaproponuj, jak można byłoby ulepszyć twoją szkołę, wzorując się na zagranicznej,
– zachęć innych, by dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją za granicą.
Długość wypowiedzi powinna wynosić od 80 do 130 słów. Pierwsze zdanie zostało podane.
Hi everyone. I have just returned from an international exchange. I visited a great school.

3) Propozycja realizacji rozwinięcia treści:

• W szkole, którą odwiedziłam, znajduje się gimnazjum i liceum. Budynek jest bardzo duży i znajduje się w centrum miasta.
• W porównaniu z moją szkołą, tamta ma więcej klas lekcyjnych, ale węższe korytarze.
• Szkoła, którą odwiedziłam, ma większą i przytulniejszą stołówkę. Dobrze by było, gdyby nasza została podobnie przebudowana.
• Jeśli byliście w zagranicznych szkołach, to napiszcie o tym. Warto wymieniać doświadczenia, by wprowadzać u nas zmiany.

Rozwiązanie zadania oraz napisany wpis na forum proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.