Uncategorized

Język angielski 2 PT

04.05.2020

Temat lekcji:

Opisywanie miejsc zamieszkania z zastosowaniem poznanego słownictwa.

Cele;

Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z opisywaniem domu/mieszkania , jego wyposażenia oraz słownictwem i zwrotami, przydatnymi przy wynajmowaniu mieszkania lub domu

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego

Rozwijanie umiejętności mówienia ( uczeń potrafi opisać dom/mieszkanie i jego wyposażenie

Utrwalenie użycia konstrukcji THERE IS/THERE ARE

Planowany przebieg lekcji:

  1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf  .
  2. Przeczytaj nagłówki zad.1 str.44.  Do zeszytu przedmiotowego z BANK SŁÓW str.54-55  wypisz po pięć wyrazów z każdej kategorii. Do zeszytu proszę przepisać i kategorie i wyrazy.
  3. Zad.2 str. 44. Dopasuj wyrazy do elementów domu i jego otoczenia ponumerowanych na zdjęciu.
  4. Zad. 3 str.44. Znajdź pięć błędów w opisie domu ze zdęcia . Poprawiony opis przepisz do zeszytu
  5.  Zad. 7 str.45. Dopasuj wyrazy do mebli i sprzętów ponumerowanych na zdęciach A-D. Wyrazy przepisz do zeszytu .Obok wyrazów  napisz przetłumaczenie.
  6. Zad 4 str.44. Posłuchaj nagranie. Gdzie znajdują się mówiące osoby?

 

 

Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.

Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.

Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .