Uncategorized

Język angielski 2 FTP

05.05.2020.

Temat lekcji:

Opisywanie miejsc zamieszkania z zastosowaniem poznanego słownictwa.
Cele:

Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z opisywaniem domu/mieszkania , jego wyposażenia oraz słownictwem i zwrotami, przydatnymi przy wynajmowaniu mieszkania lub domu

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego

Rozwijanie umiejętności mówienia ( uczeń potrafi opisać dom/mieszkanie i jego wyposażenie

Utrwalenie użycia konstrukcji THERE IS/THERE ARE

Planowany przebieg lekcji:

1)Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .

2)Przeczytaj nagłówki zad.1 str.44. Do zeszytu przedmiotowego z BANK SŁÓW str.54-55 wypisz po pięć wyrazów z każdej kategorii. Do zeszytu proszę przepisać i kategorie i wyrazy.

3)Zad.2 str. 44. Dopasuj wyrazy do elementów domu i jego otoczenia ponumerowanych na zdjęciu.

4)Zad. 3 str.44. Znajdź pięć błędów w opisie domu ze zdęcia . Poprawiony opis przepisz do zeszytu

5)Zad. 7 str.45. Dopasuj wyrazy do mebli i sprzętów ponumerowanych na zdęciach A-D. Wyrazy przepisz do zeszytu .Obok wyrazów napisz przetłumaczenie.

6)Zad 4 str.44. Posłuchaj nagranie. Gdzie znajdują się mówiące osoby?

Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .