1P4 (Tech)Zdalne Lekcje

Język angielski 1P4

19.05.2020.

Temat lekcji:

Opisywanie miejsc zamieszkania z zastosowaniem poznanego słownictwa.

Cele;
Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z opisywaniem domu/mieszkania i  jego wyposażeniem
Rozwijanie umiejętności mówienia ( uczeń potrafi opisać dom/mieszkanie i jego wyposażenie)
Utrwalenie użycia konstrukcji THERE IS/THERE ARE

Planowany przebieg lekcji:
1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .

2.Zadanie 1. Do zeszytu przedmiotowego przepisz wyrazy i wyrażenia z zad.7 str.45. Wyrazy przetłumacz na język polski.

3.Zadanie 2. Podpisz pokoje A-D str.45. Na przykład: A-the living – room; i tp.

4.Zadanie 3.Popatrz na obrazki A-D. Dopasuj nazwy mebli i sprzętów z zadania 7 str.45 do pokoju A-D. ( np. The living room: an armchair, a mirror i tp)

5. Zadanie 5.Wykonaj zadanie 8 str.45. Opisz każdy pokój . Do opisania pokoju użyj  przymiotniki  podane w zadaniu. Każdy opis zacznij od:
I think the living room/the bathroom/the kitchen…..is …(ułóż minimum 4 zdania, wykorzystaj wszystkie przymiotniki). Rozwiązanie zadania przepisz do zeszytu

6. Zadanie 6. Uzupełnij opis zdęcia A właściwymi wyrazami z ćwiczenia 7 str.45. Opis przepisz do zeszytu.

Rozwiązanie zadań  proszę wysyłać na elikor@onet.pl lub na Messenger.
Wszelkie pytania proszę kierować na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez dziennik elektroniczny . Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam.
Galina Kuchta.