Uncategorized

Język angielski 1P4

05.05.2020

Temat lekcji:

Opisywanie miejsc zamieszkania z zastosowaniem poznanego słownictwa.

Cele:

*Zapoznanie uczniów ze słownictwem związanym z opisywaniem domu/mieszkania i jego wyposażeniem

*Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego

Planowany przebieg lekcji:

1) Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf .
2) Przeczytaj nagłówki zad.1 str.44. Do zeszytu przedmiotowego z BANK SŁÓW str.54-55 wypisz po pięć wyrazów z każdej kategorii. Do zeszytu proszę przepisać i kategorie i wyrazy.
3) Zad.2 str. 44. Dopasuj wyrazy do elementów domu i jego otoczenia ponumerowanych na zdjęciu.
4) Zad. 3 str.44. Znajdź pięć błędów w opisie domu ze zdęcia . Poprawiony opis przepisz do zeszytu
5) Zad. 7 str.45. Dopasuj wyrazy do mebli i sprzętów ponumerowanych na zdęciach A-D. Wyrazy przepisz do zeszytu .Obok wyrazów napisz przetłumaczenie.
Zad 4 str.44. Posłuchaj nagranie. Gdzie znajdują się mówiące osoby?

Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .