Uncategorized

Język angielski 1P4

16.06.2020.

Temat lekcji:

Powtórzenie wiadomości z rozdziału” Dom” rozumienie tekstu czytanego, mówienie.

Cele :
Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego( dobieranie zdań do luk)
Utrwalenie poznanego słownictwa i struktur gramatycznych

Planowany przebieg lekcji;
Zadanie 1.