Uncategorized

Język angielski-1F4R

23.04.2020.
Temat lekcji: What time do you get up?( rozumienie tekstu czytanego, zadania na słuchanie)
Cele:
*Zapoznanie i poszerzenie słownictwa , związanego z podawaniem informacji na temat codziennych czynności
* Utrwalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego(znajdywanie w tekście określonych informacji 5)
*Utrwalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych: opisywanie wydarzeń życia codziennego
*Utrwalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego
Planowany przebieg lekcji:
Podręcznik str.88 zad.11. Link do podręcznika w formacie PDF:
https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf . Do zeszytu przedmiotowego wypisz czasowniki z ramki. Do czasowników dopasuj wszystkie wyrażenia w danej grupie.( czasowniki i wyrażenia są podane w ramce zad.11)
Wysłuchaj nagrania. Które z czynności wymienionych w ćwiczeniu 11 wykonują mówiące osoby. Nazwy czynności wypisz do zeszytu.

3. Zadanie 13 str.88 Uzupełnij pytania czasownikami z zad.11 str 88. Odpowiedzi na pytania napisz w zeszycie
4. Zadanie 5 str. 35 Przeczytaj trzy teksty związane ubiorem. Z podanych możliwości wybierz właściwą, zgodną z reścią tekstu.
5. Rozwiąż zadania . Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Powodzenia.
Galina Kuchta .