Uncategorized

Język angielski-1CB

27.04.2020.

Temat lekcji: powtórzenie materiału.

Cele :

*Utrwalenie  słownictwa związanego z magazynowaniem zbiorów , ze zbiorami , z rozwojem rośliny

*Rozwijanie umiejętności poprawnego używania wprowadzonych na lekcjach  wyrazów i zwrotów .

*Próby konstruowania samodzielnych odpowiedzi na pytania , opartych na przeczytanych tekstach z ”Unit 7-9”

Planowany przebieg lekcji;

  1. Podręcznik str.  STUDENT BOOK1 : https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/03/Students-book.pdf   . Przeczytaj ponownie  artykuły na str.16, 18, 20. Przypomnij sobie następujące wyrazy i wyrażenia: leaf, branch, roots, stem, conduct photosynthesis, get plenty of light, maintain growth charts, buds flower, field, crop, yield, package type, package weight, mature, reap, thresh, bunker silo, leveling, ventilation)
  2. Odpowiedz na pytania;

UNIT9

How do farmers store crops in your country?

How can stored crops be damaged ?

UNIT8

What is the name of the company?

What crops is the report about?

Which crop was rained on?

When do farmers harvest crops in your country?

How do farmers gather crops during harvest?

UNIT7

How do plants change as they grow?

What function does each part of a plant serve?

How much space there should be between the rows of seeds?

When should the buds flower?

Odpowiedzi na pytania przyślij na mailowy adres elikor@onet.pl lub przez Messenger .

Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam .
Galina Kuchta