Uncategorized

Język angielski 1B4(2 grupa)

28.04.2020.

Temat lekcji:
Gdzie mieszka się najlepiej? – rozmowy w oparciu o przeczytany tekst ”Student flat”
Cele:
*Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem(zadania typu Prawda/Fałsz; dopasowywanie wyrazów do wyjaśnień)
*Rozwijanie umiejętności mówienia ( wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii i poglądów)
*Utrwalenie słownictwa z rozdziału ”Dom”( uzupełnienie luk w zdaniach, )
Planowany przebieg lekcji:
1. Podręcznik. Link do podręcznika w formacie PDF: https://zsckrjablon.pl/wp-content/uploads/2020/04/Repetytorium-Maturalne-Longman-2015.pdf . Do zeszytu przedmiotowego wypisz następujące wyrazy i wyrażenia obok napisz ich tłumaczenie:
travel abroad, stay, accommodation, housing estate, an en-suite bedroom, blocks of flats, own, mean, need, renovate, particularly, appreciate, roof, remember, prize, Chance, perform, find, couldn’t afford, even, cost a fortune, reasonable, price, discover, exchange, believe, manage, swap, tiny, district, huge, high, ceiling, wooden, floor, furniture, owner, appliances, fireplace, cosy, central heating, though,wonderful, view, rooftops, such, silly.
2.Dopasuj wyrazy do wyjaśnień.Zad.2 str. 50. Zadanie przepisz do zeszytu.
3.Przeczytaj tekst. Na podstawie informacji w nim zawartych określ , które z podanych zdań są zgodne z treścią tekstu( T), a które nie (F)
4. Uzupełnij wyrażenia opisujące zalety domu słowami z tekstu z zad.3 str.50. Zadanie przepisz do zeszytu.
5. Odpowiedz na pytania :
1)When people travel abroad , where can they stay:
*if they’ve got a lot of money ?
*if they haven’t got much money?
2)Which of the features in exercise 4 are most attractive to you? Why?
3)Would you like to exchange flats with someone from another country for a short time? Why?/Why not?
Rozwiąż zadania . Odpowiedz na pytania. Odpowiedzi przyślij na Messenger lub elikor@onet.pl.
Jestem do dyspozycji na Messengerze w razie gdybyście potrzebowali doraźnej pomocy.
Pozdrawiam serdecznie.
Galina Kuchta .