Uncategorized

język angielski 17.04.2020 r.

Język angielski 17.04.2020 r.

Temat lekcji: Życie codzienne w odgrywanych scenkach i wyrażanie przypuszczeń związanych z opisywanymi ilustracjami.

Celem lekcji jest rozwijanie umiejętności mówienia oraz słuchania ze zrozumieniem na tematy związane z życiem codziennym.

Otwieramy podręcznik na  stronie 58 i wykonujemy zadania 1,2,3,4 i 5. – skan podręcznika (Link-
https://www.sendspace.com/file/1emggn), wysłałem wam też na grupę na FB.

Zad 1. Słuchamy nagranie i odpowiadamy na pytanie do zadania.
Nagranie 1.23:

Skrypt z nagrania:

Student: I’m afraid you’ll have to get used to some things in my house.
Examiner: What kind of things?
Student: Like the bathroom rules. Everybody wants to use the bathroom in the morning so please don’t use it for too long. Would fifteen minutes be all right?
Examiner: I don’t think that will be a problem.
Student: Another thing is meals.
Examiner: What do you mean?
Student: We have them at home.
Examiner: I see.
Student: And we aren’t allowed to go out during the week. You know, when there’s school the next day.
Examiner: I see. But these are your rules, not mine!
Student: I’m afraid you’ll have to follow them.
Examiner: Anything else I should be aware of?
Student: Well, that’s all, I think. Oh, I almost forgot to tell you that the TV is in the living room and you can watch it for as long as you want. Even at night!

Słownictwo z nagrania:

get used to sth- przyzwyczaić się do czegoś
what do you mean?- co masz na myśli?
I see- rozumiem
be allowed to do sth- mieć pozwolenie coś zrobić

Odpowiedź: Uczeń wspomniał kwestię 2 i 3 a wspomniał i rozwinął kwestię 1 i 4.

Zad 2. Wykonujemy zadanie. Poniżej podaje przykładowe odpowiedzi jak możemy poruszyć wspomniane w poleceniu kwestie. Przepisujemy nowe słówka pod zadaniem.

posiłki:
-What about meals? How many meals are there? What time are they served?/What time do they serve them? Are they tasty?
-There are two meals a day. Breakfast is served at 7 00. Lunch is served between 1 and 3 p.m. and there is no supper. You have to make it yourself.

ciszna nocna:
-Are there any quiet hours?
-Yes, there are. You have to keep quiet from 10 p.m. to 6 a.m. You can’t make any noise then.

obowiązki:
What about duties? What am I supposed to do?
You have to clean up after yourself and always wash your dishes and clear the table before you leave the kitchen.

rozrywka:
– What can the students do to relax? Does the dorm provide any form of entertainment? (Co uczniowie/studenci mogą zrobić żeby się zrelaksować? Czy internat zapewnia jakąś formę rozrywki).
– Yes, it does. There is a chess club in the dorm. We can also play on the Playstation  or some board games in the evening. But we can’t play loud music or dance because some students study until late at night.

Słówka z zadania: (przepisujemy do zeszytu nowe słownictwo)
serve a meal- podawać posiłek
quiet hours- „ciche  godziny” (kiedy trzeba przestrzegać ciszy nocnej)
keep quiet- zachować ciszę
make noise- hałasować
what am I supposed do to ?- Co mam robić (Co powinienem robić)
clean up after yourself- sprzątać po sobie
clear the table- sprzątać ze stołu
provide any form of entertainment- zapewniać jakąś formę rozrywki
a chess club- klub szachowy
play loud music- puszczać głośno muzyki

Zad 3. (Przykładowe odpowiedzi)

– I’m afraid I can’t wash the dishes and clear the table every time after I leave the kitchen. In the morning I’m always in a hurry and I don’t have time to do it. Can we change this rule a bit?
– Ok, I see. So let’s say that you will wash the dishes and clear the table as soon as you get back from school.

– But I’m on a diet and I should have 5 meals a day.
– I’m afraid you will have to order a takeaway or eat out. I don’t think the dorm will provide extra meals for you.

–  I don’t like doing the washing and the ironing. Can I do something else?
– Ok, so I will do these jobs and you can clean the bathroom and take out the rubbish.

– I usualy go to bed really early and I have problems sleeping.
– Okay then, I’ll make sure to be keep quiet after 8 o’clock.

Słówka z zadania: (przepisujemy do zeszytu nowe słownictwo)
leave the kitchen- wychodzić z kuchni
be in a hurry- śpieszyć się
have 5 meals a day- jeść 5 posiłków dziennie
I’m afraid- obawiam się
order a takeaway- zamawiać jedzenie na wynos
eat out- jeść na mieście
provide any extra meals- zapewnić dodatkowe posiłki
do the ironing- prasować
do the washing- prać
make sure- postarać się
keep quiet- zachować ciszę

Zad 4.
Przykładowe odpowiedzi do pytań.

  1. They may be at a wedding reception in the garden. (Mogą być na przyjęciu weselnym w ogrodzie).
  2. They are probably saying how happy they are and how much they love each other. (Oni prawdopodobnie mówią jak są szczęśliwi i jak mocno się kochają).
  3. They are probably in their late twenties. (Oni są prawdopodobnie przed trzydziestką- dosłownie „w swoich późnych latach 30tych)
  4. It looks like summer. (Wygląda na lato)
  5. They seem to be very happy. (Wydają się być bardzo szczęśliwi)

Praca domowa i oczekiwania:
1. Na platformie Learning Apps znajdziecie zadanie podsumowujące słownictwo z tej lekcji. Wykonanie tego zadania jest warunkiem otrzymania obecności na lekcji (słownictwo z zadań 1, 2 i 3). Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=p679inuoa20.
2. Należy opanować słownictwo z lekcji.
*Dla chętnych-  Odpowiedzcie krótko (od 3 do 5 zdań na pytanie) na te pytania:
a) How are the people in the photo feeling?
b) Would you like go get married in summer or in winter? Why?
c) Tell us how you spent your last birthday.

Odpowiedzi wyślijcie na mój adres mailowy.

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk