Uncategorized

język angielski 15.04.2020 r.

Język angielski 15.04.2020 r.

Temat lekcji: Pisanie wiadomości e-mail do organizatorów z zapytaniem o informacje na temat festiwalu muzycznego , rozróżnianie formalnego od nieformalnego stylu wypowiedzi.

Lekcja 3.9. Podręcznik strona 44.

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadanie 1, 2,3, 4, 5, 6.

Zad 1. What type of accommodation do you prefer on holiday? (Jaki typ zakwaterowania wolisz na wakacjach?)
Odpowiedź: I prefer a hostel on holiday.

Słownictwo:
an apartment/villa- apartament/willa
a camper van- kamper (samochód do podróżowania)
a hostel- schronisko
a tent- namiot
accommodation- zakwaterowanie
a reson– powód
choice- wybór
reject sth- odrzucać coś

b) Give two reasons for your choice and a reson why you rejected the other options? (Podaj 2 powody dla swojego wyboru i powód dlaczego odrzuciłeś pozostałe opcje)
I prefer a hostel when I’m on holiday because it’s cheap and I can meet new people there.  (Wolę schronisko kiedy jestem na wakacjach ponieważ jest tanie i mogę poznać tam nowych ludzi).
I don’t stay in an apartment or a hotel when I go on  holiday because they are too expensive. (Nie zatrzymuje się w apartamencie lub hotelu kiedy jadę na wakacje ponieważ są one zbyt drogie).

cheap- tani
too expensive- zbyt drogi
meet new people- poznawać nowych ludzi

Zad 2. Czytamy pytanie przesłane mailem (an email enquiry) i  odpowiadamy na pytania czy podane zdania nt. tekstu są prawdziwe czy fałszywe.

Słownictwo z maila:
a youth hostel– schronisko młodzieżowe
the youth- młodzież = young people- młodzi ludzie
an enquiry form- formularz z zapytaniem
subject- temat
at Easter- w Wielkanoc
a message- wiadomość
Dear Sir/Madam- Szanowny Panie/Szanowana Pani)
be interested in sth- interesować się czymś/być czymś zainteresowanym
stay at a hostel- przebywać/zatrzymać się w schronisku
I would like to make some enquiries- chciałbym zadać kilka pytań
get there by around 10 p.m.- dotrzeć tam przed około 10 wieczorem
like=such as- windsurfing- takie jak windsurfing
could you possibly send– czy mogłbyś/moglibyście wysłać?
do outdoor activities- wykonywać aktywności na świeżym powietrzu
incidentally- a propos, tak przy okazji
go on an excursion= go on a trip- pojechać na wycieczkę
a boat trip- wycieczka łódką
for example=for instance– na przykład
recommend sth to sb- polecić coś komuś
a company- firma
finally: tu: na koniec; w końcu (wreszcie)
look forward to sth (to doing sth)- czekać z niecierpliwością na coś (na zrobienie czegoś)
hear from sb- dostać wiadomość od kogoś
soon– wkrótce
Yours faithfully- Z poważaniem! (Tylko gdy adresatem listu jest: Dear Sir/Madam- czyli jeśli nie znamy imienia i nazwiska adresata).
Odpowiedzi:
1. False (He is going with friends)
2. True
3. F (They are planning to do one or two watersports)
4. F (They are planning a lot of activities)
5. T   *need special meals- potrzebować specjalnych posiłków.

Zad 3. Dopasowujemy akapity (od 1 do 5) do ich funkcji:

*(W podręczniku omyłkowo nie oznaczono akapitu 5. Jest to „I look forward to hearing from you”).

an intention– zamiar
a request for a reply- prośba o odpowiedź
the reason for writing- powód pisania
arrangements and timetables- ustalenia i plan/rozkład zajęć

Odpowiedzi: A4 B3 C5 D1 E2

Zad 4. Przetłumacz podkreślone słowa w tekście. (wszystkie podkreślone słowa znajdziecie w notatce ze słówek powyżej).

Zad 5. Giving examples (podwanie przykładów). Znajdź 4 sposoby dawania przykładów w e-mailu i uzupełnij fragmenty.
1. such as (takie jak) hiking and rock climbing
2. like (takie jak) windsurfing
3. a boat trip, for example (na przykład)
4. For instance, one of my friends is a vegetarian.

Zad 6.
a) Przeczytaj strategię dotyczącą stosowania języka formalnego. Znajdź w mailu formalne odpowiedniki wyrażeń od 1-4.
1. by the way- przy okazji, a propos
2. by tenish- do około 10tej   (przyrostek –ish dodawany do liczb oznacza około np. He is fortyish- On ma około 40 lat; We are arriving at eightish. (Przyjeżdzamy około 8)
3. ask some questions- zadać kilka pytań
4. a couple of- parę

Odpowiedzi: 1. incidentally 2. by around 10 p.m. 3. make some enquiries 4. one or two

b) Dopasuj początki (1-2) do zakończeń (A-B) formalnych e-maili:
1. Dear Sir/Madam (Szanowny Panie/Szanowna Pani)
2. Dear Mr Adams/Dear Mrs Jones (Szanowny Panie Adams, Szanowna Pani Jones)-
A. Yours sincerely (Z poważaniem)- używamy jeśli znamy czyjeś imię i nazwisko
B. Yours faithfully (Z poważaniem)- używamy jeśli nie znamy czyjegoś imienia i nazwiska.

Odpowiedź: 1B 2A

Oczekiwania i praca domowa:

1. Opanować słownictwo i zrobić zadania na słownictwo na Learning Apps- warunek do otrzymania obecności na lekcji:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=prgyrj4oc20
* Dla chętnych zadanie 7 str. 44.
W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk