Uncategorized

język angielski 08.04.2020 r.

Język angielski 08.04.2020 r.

Temat lekcji: Ćwiczenie strategii wyszukiwania informacji w różnych typach nagrań, m.in. rozumienie wypowiedzi różnych osób oraz komunikatów dla podróżnych.Lekcja 3.8. Podręcznik strona 43.

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadanie 1,2 i 3 (w sekcji Listening- słuchanie)

Zad 1. The photo shows bungee jumping (Zdjęcie pokazuje skok na bungee).
hiking- wędrowanie
sailing- żeglarstwo
mountain biking- kolarstwo górskie
rock climbing- wspinaczka górska, alpinizm

Zad 2. Posłuchaj Dominika i Amelii dyskutujących na temat ich wakacji w Nowej Zelandii.
a) zaznacz czynności o których mówią.
b) uzupełnij harmonogram wycieczki Dominia i Amelii

Nagranie 2.07-

Skrypt z nagrania:
Dominic: So, Amelia- did you book the flights?
Amelia: Yes, I did. Our flight leaves on the the ninth of October, but we arrive on the tenth.
Dominic: And which airport are we flying to?
Amelia:
Christchurch. Look. I’ll show you on the map. Christchurch is in the South Island. We’re staying there for two nights in a backpackers’ hostel, then we’re going to the Southern Alps.
Dominic:
The Alps?
Amelia:
Yes- the mountains in New Zealand are called the Alps, too. They’re called the Southern Alps and they’re in the South Island.
Dominic:
Brilliant. I’m really looking forward to this holiday! I’m going to take loads of photos.
Amelia:
Me, too! It’ll be amazing. Remember, we’re going to be busy, though. We’re going hiking and mountain biking around Aoraki.
Dominic:
Aoraki?
Amelia:
Yes- it’s the highest mountain in New Zealand. It’s also called Mount Cook.
Dominic:
Oh… so are we camping in the mountains?
Amelia:
No, we aren’t. Look at this… we’re staying in this hotel- right next to Aoraki.
Dominic:
Ah- it looks awesome. So are we going rock climbing too?
Amelia:
Um, I don’t know. Let’s decide that one when we’re there.
Dominic:
How long are we staying there?
Amelia:
A week. Then we’re going to Queenstown- and Kawarua Bridge!
Dominic:
Hey! For the bungee jumping! I remembered that part!
Amelia:
Are you sure you still want to do it?
Dominic:
Of course! New Zealand’s famous for bungee jumping, and that’s the most famous bungee jump in the world! What about you?
Amelia: You’re joking! I’m not going to do it! I’ll watch you.
Dominic:
Hmm- we’ll see! So when are we flying home?
Amelia:
Hold on! I’ll just check… Hmm … We’re staying in Queenstown for four nights after the bungee jump. There’s a lot to see and do in Queenstown and the nightlife is brilliant. Then it’s back to Christchurch for two nights. And we’re going home on … er … the twenty-fifth of October.
Dominic:
Great! I can’t wait!

Odpowiedzi:
a) They talk about hiking, mountain biking, camping, rock climbing, bungee jumping.
b) 1 hotel; 2 hiking; 3 mountain climbing; 4 rock climbing; 5 bungee jumping; 6 go home

Słownictwo z nagrania:
book a flight- zarezerwować lot
arrive- przybyć
an airport- lotnisko
be called- być nazwanym, nazywać się
brilliant!- fantastycznie
look forward to sth– czekać z niecierpliwością na coś
take loads of photos- zrobić wiele zdjęć
though- jednak: We’re going to be busy, though -> Będziemy jednak zajęci
famous for sth– słynny z czegoś
right next to sth- zaraz obok czegoś
a bridge– most
still- ciągle, nadal
what about you?- A Ty?
you’re joking- żartujesz (sobie)
hold on!- zaczekaj!
check- sprawdzić
nightlife- życie nocne

Zad 3. Posłuchaj 5 różnych komunikatów/ogłoszeń podróżniczych lub rozmów i wybierz odpowiednią odpowiedź.

Nagranie 2.08:

Skrypt nagrania:
1.
Good afternoon ladies and gentlemen, and welcome to the 18.45 to Bristol Parkway, which arrives in Bristol Parkway at 21.30. Passengers please note that the restaurant is closing in fifteen minutes. If you wish to buy any food or drink, please go to the restaurant now. It is situated in coach 5, at the back.

2.
Man: Ah, hello, can you help me? I’ve got this ticket for the 11.20 crossing to France, but we’re early … So I’m wondering if we can get an earlier ferry instead?
Woman: Let me just see if there are spaces on the 10.20 … umm, yes, that seems to be OK. Is it just one car?
Man: Yes.
Woman: And how many people are travelling?
Man: Two.
Woman: Yes, that’s fine. I’ll do that for you.

3.
Man: You OK, Zoe?
Girl: Yes, I’m OK. I’m just bored. It’s such a long journey. When did we leave?
Man: About ten o’clock.
Girl: And how much further is it?
Man: About another hour.  Shall I put some music on?
Girl: If  you want … can’t you go a bit faster?
Man: No, I can’t. I don’t want to break the speed limit.

4.
Passengers waiting for the arrival of flight TA576 from Amsterdam- that’s the TA576 from Amsterdam- please note that because of the extreme weather conditions this evening, that flight is not landing here at Edinburgh airport. Instead, flight TA576 is on its way to Newcastle airport. We are arranging buses to bring all the passengers back to Edinburgh.

5.
Girl: I’m just booking our train tickets online, Matt. Which train shall we get?
Boy: Erm…- not too early!
Girl: There’s one at nine o’clock. Is that OK?
Boy: Yes, fine. That’s a busy time, though. Shall we try to book seats?
Girl: Ok, So do you mind where we sit?
Boy: No, not really, but I’d like a table. It’s quite a long journey.
Girl: OK- so, a table – NOT in first class, obviously! – do you want to be in the Quiet Zone? You know- no phones or headphones?
Boy: No! Definitely not. Just ordinary standard class.

Słownictwo z polecenia:
announcement- komunikat, ogłoszenie
take place- mieć miejsce
book a seat- zarezerwować miejsce
happen- dziać się, wydarzyć się
a flight- lot
Quiet Zone- cicha strefa

Słownictwo z nagrania:
a coach- wagon kolejowy
a crossing– przeprawa, podróż morska
wonder- zastanawiać
a ferry- prom
how much further is it?- Jak daleko to jest?
put some music on- włączyć jakąś muzykę
about another hour– około jeszcze jednej godziny
break the speed limit– złamać ograniczenie prędkości
arrival- przybycie (tu przylot)
note that- zwrócić uwagę/zauważyć że
extreme weather conditions– ekstremalne warunki pogodowe
arrange sth- organizować coś
bring- przynosić, przywozić, przyprowadzać
too early- zbyt wcześnie
That’s a busy time, though– to jednak ruchliwy okres
do you mind where we sit?- Czy zależy Ci gdzie będziemy siedzieć?
It’s quite a long journey– to dość długa podróż
obviously– oczywiście
ordinary– zwykły

Odpowiedzi:
1B  2B  3A  4C  5C

Oczekiwania i praca domowa:

Posłuchać nagrań, opanować słownictwo i zrobić zadania na słownictwo na Learning Apps- warunek do otrzymania obecności na lekcji:
Link do zadania: https://learningapps.org/display?v=pxsagcde320

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk