Uncategorized

język angielski 03.04.2020 r.

Język angielski 03.04.2020 r.

Temat lekcji:  Co lubisz robić na wakacjach? – wyrażanie upodobań w kontekście wykonywania różnych czynności wakacyjnych.

Podręcznik lekcja 3.5 (strona 40)

Wykonujemy zadania od 1 do 5.

Zad 1. (Przykładowe odpowiedzi)
1. What are the people in the photos doing?
They are putting up a tent. (Rozkładają namiot)
2. Where  do you think they are?
I think they are at a campsite / on holiday. (Myślę że są na polu namiotowym / na wakacjach).

Zad 2.
a) Posłuchaj nagrania lub obejrzyj film i odpowiedz na pytanie: Who is Jamie?
b) Czy zdania są prawdziwe czy fałszywe? Popraw fałszywe zdania.
1. Chloe prefers relaxing by a pool to putting a tent up.
(Chloe woli relaksować się przy basenie od rozkładania namiotu).
2. Emily wants Jamie’s help. (Emily chce pomocy Jamiego)
3. The girls need to buy food. (Dziewczyny muszą/potrzebują kupić jedzenie)
4. Chloe goes with Jamie to the village. (Chloe idzie z Jamie do wsi)
5. The girls travel home by scooter. (Dziewczyny podróżują do domu skuterem).

Nagranie 2:03:

lub film: https://www.youtube.com/watch?v=BVXDPHP8XfM

Skrypt nagrania:
Chloe: Where does this thing go? I’m hopeless at putting a tent up.
Emily: It isn’t that hard. I’ll do it if you want. Anyway, you wanted to come on a camping trip.
Chloe: Yeah, well. I’d rather be relaxing by the pool.
Jamie: Hi, do you need any help? Shall I help you put your tent up?
Emily: No, thanks. We’re fine!
Chloe: Speak for yourself! Yes, please. That’s very kind of you. I’m Chloe, by the way, and this is Emily.
Jamie: I’m Jamie. Will you pass me  that peg?
Chloe: Yeah, here you are.
Jamie: Why are you looking at that map? Are you going sightseeing?
Emily: No, we need to go to the village to buy some food. I’m starving.
Jamie: I’ll give you a lift on my scooter. But I can only take one of you.
Chloe: I’ll come with you! Thanks very much. Emily, you can stay here.
Emily: All right. I’ll sunbathe or go on a boat trip or something.

Chloe: Jamie, we’re off now.
Jamie: Will you call me when you get back  home?
Chloe: Of course silly, I won’t forget.
Emily: The bus leaves in a minute! We need to get a move on!
Chloe: I’ll Skype you tomorrow.
Emily: Honestly, Chloe you know that holiday romances never last!

Odpowiedzi: 1 True 2 False (Chloe wants Jamie’s help) 3 True 4 True 5 F (They tavel home by bus)

Odpowiedź: (przykładowa)
Jamie is a boy who helps Chloe and Emily
. He is staying on the campsite. (Jamie to chłopak który pomaga Chloe i Emily. On przebywa na kempingu).

Słownictwo z nagrania: (przepisujemy nowe słówka do zeszytu)
it isn’t that hard– to nie jest takie trudne
be hopeless at doing sth– być beznadziejnym w robieniu czegoś
put up a tent– rozkładać namiot
anyway- tu: tak czy inaczej; a tak w ogóle
come on camping trip– przyjechać na wycieczke ze spaniem w namiotach (biwak)
I’d (would) rather do sth- wolałbym coś robić:
I’d rather be relaxing by the pool- Wolałbym relaksować się (teraz) przy basenie.
we’re fine- tu: radzimy sobie
speak for yourself- mów za siebie
that’s very kind of you– to miło z twojej strony
by the way- a tak przy okazji …
pass sb sth– podać coś komuś
a peg– kołek; (a ten peg)- śledź
here you are- proszę bardzo
go sightseeing- (pójść) zwiedzać
a village- wieś
be starving- umierać z głodu
give sb a lift- podwieźć kogoś
sunbathe– opalać się
go on a boat trip- pójść na wycieczkę łódką
be off- tu: spadać/zmywać się:
We’re off- spadamy!
call sb– zadzwonić do kogoś
get back home– wrócić do domu
silly- głuptas
forget (to do sth)- zapomnieć (coś zrobić)
the bus leaves in a minute– autobus odjeżdza za minutę
get a move on- przyśpieszać
honestly– tutaj: serio?; szczerze
last- trwać: A lesson lasts 45 mntues- Lekcja trwa 45 mintu.
holiday romances never last- wakacyjne romanse/miłości nie trwają (długo)

Zad 2c: (Odpowiedzi)
1B   I’d rather do sth= I’d prefer to do sth
2B Speak for yourself- mów za siebie
3A by the way- a tak przy okazji … = in addition- poza tym
4A we’re off= spadamy
5B get a move on= hurry up (przyśpieszać)

Zad 3.
1. shop for souvenirs= kupować pamiątki
2. do watersports= uprawiać sporty wodne
3. eat out= jeść na mieście
4. put a tent up (= put up a tent)= rozkładać namiot
5. go sightseeing= iść pozwiedzać
6. explore the local area= zwiedzać (odkrywać) okolicę
7. get to know the local people= poznawać lokalnych mieszkańców
8. relax by the pool= odpoczywać/relaksować się przy basenie
9. follow a map= iść według mapy
10. ask for directions= pytać o wskazówki (kierunek jak gdzieś dotrzeć)

Zad 5.
1. do watersports
2. shop for souvenirs
3. eat out
4. get to know the local people
5. relax by the pool

Pozostałe słówka z zadania:
go into town- pójść na miasto
friendly- przyjazny
a few words- pare słów
a great way to do sth- świetny sposób żeby coś zrobić
choice- wybór

Oczekiwania:
1. Opanować słownictwo z lekcji dotyczące zajęć które można wykonywać podczas wakacji.
2. Wykonać chociaż 1 zadanie na platformie Learning Apps (zadania oparte o nagranie i ćwiczenie w książce)- jest to warunek otrzymania obecności na lekcji.

Link do zadań: (Macie je też w swoim folderze dostępnym po zalogowaniu)
https://learningapps.org/display?v=pqfxe8idn20
https://learningapps.org/display?v=pkddg91ct20

Link dla osób które się jeszcze nie zarejestrowały: https://learningapps.org/join/89px7is5

W razie pytań archilczuk@gmail.com, dziennik elektroniczny lub FB.

Ariel Chilczuk