Uncategorized

język angielski 03.04.2020 r.

Język angielski 03.04.2020 r.

Temat lekcji: Opisywanie codziennych czynności, czasu wolnego i relacji rodzinnych z zastosowaniem poznanego słownictwa.

Celem lekcji jest zapoznanie się ze słownictwem służącym do opisywania życia codziennego, spędzania czasu wolnego oraz relacji rodzinnych.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na  stronie 54 i 55 i wykonujemy zadania od 1 do 10. Pomocny w wykonaniu zadań będzie słowniczek na stronie 64.

Link do pobrania stron z podręcznika:
https://www.sendspace.com/file/yk1z23

Link do słowniczka: https://www.sendspace.com/file/scsvdw

(Skany stron wrzuciłem też na naszą grupę na FB)

Zad 1. (Przykładowe odpowiedzi)
Pyt. 1: I usually have a bath in the evening. I always study in the evening. I do the shopping at the weekend. I usually listen to music after school.
Pyt. 2: I think that the best time to do the shopping is in the evening because there aren’y any queues then.
I think that the best time to study is in the evening because or even at night because it is quiet then.
Pyt. 3: My favourite part of the day is the evening because I can relax and play computer games then.

Zadanie 2 i 3 wykonaj na platformie. Znajdziesz tam potrzebne słownictwo i podpowiedzi.
https://learningapps.org/display?v=phhm1mnyc20
https://learningapps.org/display?v=p8fqtxiq220

Zad 4. (Odpowiedzi) – słownictwo do zadania jest w słowniczku.
One thing I absolutely hate/detest is- c
I don’t mind- b
I can’t stand- c
I’m keen on- a
What I absolutely adore/love is-a
I’m mad about sth- a

Zad 5 i 6: czyli nazwy świąt i uroczystości oraz członków rodziny wykonaj na: https://learningapps.org/display?v=p2rp43x9k20

Zad 7: Etapy życia: wykonaj na: https://learningapps.org/display?v=pepzaxmmn20

Zad 8: Odpowiedzi:
1. be born 2. get married 3.buy a house 4. fall in love 5. retire from work 6. get a job.  à Wszystkie słówka w słowniku

Zad 9 i 10 dotyczące życia rodzinnego i towarzyskiego wykonaj na:
https://learningapps.org/display?v=p8063rwut20
https://learningapps.org/display?v=p8etxctfj20

Oczekiwania i praca domowa:
Opanować słownictwo z ćwiczeń oraz wykonać zadania na platformie Learning Apps (Po zalogowaniu na swoje konto zadania znajdziesz w folderze swojej klasy)
Odpowiedzieć pisemnie na pytania (od 3 do 5 zdań na każde pytanie)
1. What is your morning routine? What do you like most and least about it?
2. Is it good to have a large family? Why/Why not?
3. Which holidays do you celebrate? How do you celebrate them?

Odpowiedzi prześlijcie na adres mój adres mailowy.
Czekam na nie do 10 kwietnia.

W razie pytań: archilczuk@gmail.com , kontakt przez dziennik elektroczny lub wiadomość na FB.

Ariel Chilczuk