Uncategorized

język angielski 02.04.2020 r.

Język angielski 02.04.2020 r.

Temat lekcji: Kupowanie biletu na pociąg – tworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o wysłuchany tekst.

Cele lekcji: Na tej lekcji poznamy słownictwo i zwroty używane w życiu codziennym- podczas kupowania biletu na pociąg. Poznamy zwroty i wyrażenia związane z transportem.

Podręcznik lekcja 3.4 (strona 39)
Notatki do lekcji – Dla ułatwienia podaje dodatkowo plik z notatkami w formacie .doc UNIT 3

Przebieg lekcji:
Wykonujemy zadania od 1 do 4. (Proszę przepisać nowe słownictwo i zdania z 1 zadania do zeszytu!)

Zad 1:  Odpowiadamy na pytania 1,2,3 (przykładowe odpowiedzi:)
Pyt. 1: They are at a train station. I think that they are happy because they are travelling with friends. (Oni są na dworcu kolejowym. Sądzę, że są szczęśliwi ponieważ podróżują z przyjaciółmi).
Pyt. 2: Yes, I would. I would like to travel by train because it is cheap and comfortable.(Tak, chciałbym. Chciałbym podróżować pociągiem ponieważ to jest tanie i wygodne).
Pyt. 3: The last time I went on a trip was last summer. It was a camping trip in Zakopane. (Ostatnim razem pojechałem na wycieczkę w zeszłe lato. To była wycieczka-biwak w Zakopanem).

Zad 2 i 3 (Słuchamy nagrania 2.02- rozmowa na dworcu kolejowym a następnie wykonujemy na jego podstawie zadania nr 3- uzupełniamy słowa)- Zapisujemy do zeszytu nowe słownictwo.
Nagranie-

Nagranie 2.02. (transkrypt):
Man: Hello. Can I help you?
Boy: Yes, thanks. I’d like a ticket to Liverpool, please.
Man: Single or return?
Boy: Single, please.
Man: Thanks. That’s $12.65, please.
Boy: Here you are. When does the next  train leave?
Man: It leaves at 9.55. Do you want to book a seat?
Boy: Uh, no thanks. Which platform does it leave from?
Man: From Platform 4.
Boy: Do I need to change trains?
Man: No, you don’t. It’s direct.
Boy: And how long does the journey take?
Man: About an hour and a quarter.
Boy: Thanks a lot.
Man: You’re welcome.

Słownictwo z nagrania:
I’d like a ticket- Chciałbym bilet
a single ticket– bilet w 1 stronę
a return ticket– bilet we 2 strony.
here you are- proszę bardzo (jak coś komuś podajemy)
leave– odjeżdzać (o pociągu, autobusie)
book a seat- zarezerwować miejsce
a platform– peron
change trains– przesiąść się do innego pociągu
it’s direct- on jest bezpośredni
How long does the journey take?- Ile trwa/zajmuje podróż?
a quarter- kwadrans
Thanks a lot- dzięki wielkie
you’re welcome- nie ma za co

Zad 3. Uzupełnij tabelkę na podstawie nagrania:
a price of sth– cena czegoś
length of journey– długość podróży

Zad 4. Str. 39

Odpowiedzi: 1G 2A 3D 4E 5F 6C 7B

Oczekiwania i praca domowa:
Z lekcji należy opanować poznane w niej słownictwo oraz wykonać 1 krótkie ćwiczenie na platformie LearningApps (jest to warunek otrzymania obecności na lekcji)
Link do ćwiczenia: https://learningapps.org/display?v=px2zx5ps320
Dla osób jeszcze niezarejestrowanych: https://learningapps.org/join/ogxmaedj

W razie pytań archilczuk@gmail.com lub kontakt przez Facebook.

Ariel Chilczuk