Uncategorized

język angielski 02.04.2020 r.

Język angielski 02.04.2020 r.

Temat lekcji: He’s tall and quite thin – opisywanie ludzi

Cele lekcji: Na lekcji poznamy przymiotniki i rzeczowniki używane do opisywania wyglądu zewnętrznego ludzi., dowiemy się jak można stopniować przymiotniki (trochę, dość, bardzo, naprawdę wysoki/niski itp.)
Utrwalimy też konstrukcje gramatyczne „to be” i „have got” które mają zastosowanie przy opisie ludzi.

Przebieg lekcji:
Otwieramy podręcznik na  stronie 31 i 32 i wykonujemy po kolei zadania 10,11,12

Słownictwo które pojawiło się w zadaniach (proszę przepisać nieznane słówka i sprawdzić ich wymowę-

Słownictwo z zadań (10 i 11)
looks– uroda: Stop worrying about your looks.- Przestań martwić się o swoją urodę.
ugly- brzydki /agli/
pretty- ładny
good-looking- atrakcyjny
attractive– atrakcyjny
handsome– przystojny
beautiful- piękny
gorgeous- śliczny

body- ciało
height– wzrost /hait/
short– niski
tall- wysoki
build- budowa ciała: be of slim/medium/muscular build- mieć szczupła/średnią/muskularną budowę ciała. np: She is of slim build. (Ona ma szczupła budowę ciała)
thin- chudy
slim– szczupły
stocky- krępy
fat- gruby
hair- włosy
length– długość
short hair– krótkie (włosy)
shoulder-length hair– do ramion
long– długie
be bald– łysy  [bold]  He is almost bald- On jest prawie łysy.
shape– kształt
curly- kręcone /ke:li/
straight- proste [streit]
wavy–  faliste /łejwi/
quite– dość/raczej [kłajt]
rather– raczej

Pytanie o wygląd fizyczny:
What does he/she look like? (Jak on/ona wygląda?)
What do they look like? (Jak oni wyglądają)
He is tall and slim. He has got blue eyes and long dark hair.
(On jest wysoki i szczupły. Ma niebieskie oczy i długie, ciemne włosy)

Stopniowanie przymiotników:
not very- nie bardzo
a bit- troche
quite- dość (raczej)
very- bardzo
really- naprawdę

Zad 12- nagranie: 1:47
Skrypt nagrania:
Marianne: Hi Kelly. This is Marianne.
Kelly: Hi Marian. How are you?
Marianne: I’m fine. Listen to this. Your aunt is my tennis teacher.
Kelly: Really? huh, What a coincidence.
Marianne: Yes! Oh she’s great and she’s very beautiful. Long dark hair and blue eyes. She’s gorgeous.
Kelly: Long dark hair and blue eyes. That’s not my aunt Wendy. She’s got long curly blond hair and blue eyes.
Marianne: What? My teacher’s name isn’t Wendy. It’s Helen. Huh, that explains everything.

Słownictwo:
listen to this- posłuchaj tego.
what a coincidence- co za zbieg okoliczności
explain- tłumaczyć, wyjaśniać : That explains everything- to wszystko wyjaśnia

Następnie tłumaczymy poniższe zdania. (Odpowiedzi znajdziesz poniżej)

Przetlumacz na język angielski:
1. Ona jest ładną dziewczyną.
2. Czy on jest atrakcyjny? Tak jest.
3. On nie jest wysoki. On jest dość niski.
4. Oni są dość grubi.
5. On ma krótkie, proste włosy.
6. Czy oni mają włosy do ramion?
7. On nie jest łysy. On ma proste, długie włosy.
8. Oni nie są szczupłej budowy ciała. Oni są raczej średniej budowy ciała.
9. Jak oni wyglądają?
10. Jak wygląda twoja mama?

Odpowiedzi:
1. She is a beautiful girl.
2. Is he attractive? Yes, he is.
3. He isn’t tall. He is quite short.
4. They are quite fat.
5. He has got short, straight hair.
6. Have they got shoulder-length hair?
7. He isn’t bald. He has got straight, long hair.
8. They aren’t of slim build. They are rather of medium build.
9. What do they look like?
10. What does your mother look like?

Oczekiwania i praca domowa:
1. Należy opanować słownictwo związane z opisywaniem wyglądu ludzi.
2. Umieć zapytać o i opisać czyjś wygląd fizyczny

Praca domowa:
Opisz swojego kolegę/lub koleżankę. W swoim opisie oprócz wyglądu fizycznego (wzrost, budowa ciała, kolor oczu, włosy) uwzględnij takie informacje jak imię tej osoby, jej wiek, informacje skąd pochodzi, jakie jest jej hobby/co robi w czasie wolnym, jaki jest jej ulubiony kolor. Możesz opisać jej cechy charakteru. Twój opis powinien zawierać od 8 do 12 zdań.
Ćwiczenia na słownictwo z dzisiejszej lekcji związane z opisem osoby znajdziesz też na Learning Apps w folderze swojej klasy. Link do aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=pdch318un20  (Jest to krótkie zadanie na wpisanie 15 słówek i kilku brakujących wyrazów w zdaniach do przetłumaczenia)- Proszę aby wszyscy je wykonali- to warunek uzyskania obecności na lekcji.
Link do rejestracji na platformę: https://learningapps.org/join/c3xua8jc

Pracę domową proszę wysłać na mój adres mailowy do 9.04.2020r. – archilczuk@gmail.com
W razie pytań kontakt przez e-mail lub FB.

Ariel Chilczuk