PEDAGOG SZKOLNY

Jak pobudzić własną motywację do działania?

Jak pobudzić własną motywację do działania?

 

Rozwijając swoje umiejętności, zdolność myślenia lub wiedzę na dany temat,

możemy zdecydowanie podnieść swoją wartość nie tylko we własnych oczach, ale

także w oczach naszego otoczenia zawodowego i osobistego.

Kiedy dążymy do osiągnięcia celu, mamy poczucie, że rozwijamy się.

Każdy człowiek widząc własny rozwój, bez względu jaką formę on przyjmuje,

odczuwa znacznie silniejszą chęć do działania. Dotyczy to każdej sfery życia: pracy,

ulubionych zajęć czy zainteresowań.

Rozwój osobowości wymaga jednak dyscypliny wewnętrznej, wyznaczania

celów i przede wszystkim odpowiedzialności. Nie można postanowić sobie

i oczekiwać, że coś, czego pragniemy, samo nastąpi. Trzeba przede wszystkim

ustalić dla siebie odpowiednie zasady i podjąć konkretne kroki.

 

Kroki, które pomogą pobudzić naszą motywację do działania:

 

  1. dopasować w miarę możliwości zadania do zainteresowań: (np. jeżeli

wybieramy określony kierunek studiów lub zawód, to powinien on być związany

z naszą pasją, tak aby zdobywana przez nas wiedza, doświadczenia lub

wykonywane czynności w pracy dawały nam zawsze satysfakcję);

  1. uczynić zadania jak najbardziej zrozumiałymi poprzez zdobycie jak

najwięcej informacji na dany temat (np. im większą wiedzę mamy, tym

pewniej się czujemy, jesteśmy gotowi i chętni dzielić się nią z innymi i

wykorzystywać w praktyce);

  1. zapewnić sobie wsparcie otoczenia (np. jeśli mamy wątpliwości, nie wiemy

jaką podjąć decyzję, nie obawiajmy się pytać bardziej doświadczonych i prosić

ich o pomoc). Stwórzmy sobie siatkę kontaktów osób, które mogą nas wspierać

w różnych życiowych sytuacjach. Przy wyborze studiów i zawodu warto

zasięgnąć wcześniej informacji u szkolnego doradcy zawodowego, studenta,

absolwenta;

  1. nałożyć własny system kar i nagród za ocenę poziomu wykonania — jeżeli

założymy sobie, że poprawimy ocenę z matematyki w tym tygodniu, a nie

zrobimy nic w tym kierunku, powinniśmy odmówić sobie również przyjemności

pójścia w weekend do kina lub na dyskotekę. Jeśli jednak zrealizowaliśmy swój

plan, szczególnie gdy wymagał on od nas pewnego wysiłku i poświęcenia, to

zasłużyliśmy na nagrodę;

  1. pozwolić sobie na odpoczynek i inne formy aktywności w trakcie

realizacji celu — należy zawsze zachowywać równowagę między nauką, pracą

i odpoczynkiem. Każdemu z nas należy się czas relaksu, kiedy możemy

naładować akumulatory na kolejny wysiłek intelektualny i fizyczny;

  1. stawiane sobie zadania powinny być nieco powyżej naszych możliwości

— nic nie sprawia tak dużej satysfakcji, jak zrealizowane cele. Im większe musieliśmy wnieść w ich osiągnięcie nakłady naszej pracy, tym większą mamy

satysfakcję. Starajmy się stawiać sobie takie cele, aby były dla nas wyzwaniem,

czymś nowym, nieznanym, w czym możemy się sprawdzić;

  1. włożone nakłady pracy (wysiłku, zaangażowania i wiedzy) nie powinny

przewyższać korzyści płynących z realizacji celu — jeżeli pracodawca

zaproponuje nam stawkę wynagrodzenia, która jest niższa niż koszty

poniesione przez nas na dojazdy do pracy, to wiadomo, że nie będzie nam się

to opłacać. Chyba, że nie chodzi nam o wysokość pensji, to wtedy można

zrezygnować z aspiracji finansowych na korzyść zdobycia doświadczeń

zawodowych.

 

Życzę Wam skuteczności działań i motywacji do rozwoju.

Marta Lewczuk