AktualnościPraktykiUncategorized

Innowacja w technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Uczniowie klasy 3BT uczący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki realizują innowację pedagogiczną, polegającą na wykorzystaniu w kształceniu platformy e-learningowej Electude.

Platforma ta wykorzystywana jest podczas lekcji, zajęć praktycznych jak też indywidualnie przez uczniów w czasie wolnym od zajęć.

Program zawiera kursy i moduły dotyczące podstaw techniki motoryzacyjnej, uzupełniające treści nauczania ujęte w podstawie programowej dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Pogrupowane treści w poziomach od wprowadzającego po specjalistyczny pozwalają na opanowanie budowy, funkcjonowania i diagnostyki podzespołów pojazdów.

Wykorzystując symulator uczniowie poznają procedury diagnostyczne „w praktyce”. Poszukują, identyfikują i usuwają symulowane usterki przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi symulatora.

Po zapoznaniu się z materiałem ćwiczeniowym wykonują testy sprawdzające wiedzę, których wyniki są automatycznie zapisywane.

Nauczyciele opiekujący się grupą na bieżąco przeglądają indywidualne postępy uczniów i  uzyskane wyniki nauczania.

Wykorzystanie platformy LMS Electude poprzez innowacyjne przedstawienie informacji wesprze proces przyswajania wiadomości, umożliwiając dalsze podnoszenie kompetencji diagnostycznych w atrakcyjny i przystępny dla ucznia sposób.

Opiekunowie grupy: Jakub Gierczuk, Leszek Koczkodaj