AktualnościPraktykiUncategorizedWycieczki

Innowacja – słowo klucz

Uczniowie klasy I CB Rolnik zajęcia praktyczne w szkole zamienili na udział w konferencji pt. Innowacyjny siewnik do podsiewu łąk i pastwisk. Konferencja była zorganizowana przez grupę operacyjną BAZYDRILL. Konstruktorem innowacyjnych rozwiązań w siewniku jest Pan Zygmunt Babiński- Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Prof. dr hab. Halina Lipińska z UP w Lublinie zaprezentowała realizację działań i efektów projektu, które mają poprawić jakość i ilość paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie wód gleb i klimatu. Rolę jakości pasz z użytków zielonych w żywieniu bydła przedstawił prof. dr hab. Witold Chabuz z UP w Lublinie.

Druga część konferencji to pokazy pracy siewnika do podsiewu użytków zielnych Bazydrill. Pomimo temperatury zbliżonej do zera wszyscy uczestnicy konferencji z zainteresowaniem obserwowali pracę siewnika od początku do zakończenia pokazów.

Krzysztof Jaszczuk