1BT (Tech)Zdalne Lekcje

Informatyka I BT 07.04

Temat: Cyberbezpieczeństwo

Data 07.04.2020

Ilości lekcji: 2

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna, elektroniczna przemoc rówieśnicza) – stosowanie poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem i narzędzi typu elektronicznego takich jak:, e – mail,witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.

Panowie poniżej udostępniam zasady  korzystania ze świata cyfrowego. Proszę przeczytajcie je i wyciągniejcie wnioski.

9 podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku
szkolnym
1. Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych.
2. Cyberprzemoc.
3. Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem
wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły.
4. Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu.
5. Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie – uwodzenie, zagrożenie
pedofilią.
6.Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu
osób nieletnich.
7.Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność
odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam.
8.Łamanie prawa autorskiego.
9.Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów online.
9 podstawowych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego w środowisku
szkolnym

Wybrane zasady netykiety:
• Szanuj innych i traktuj ich tak, jak chcesz aby traktowali Ciebie.
• Nie publikuj zbędnych komentarzy i informacji. Wiadomość o pogodzie na tablicy w serwisie
Facebook może tylko zirytować innych. W końcu wszyscy mamy okna.
• Nie powielaj tych samych wiadomości. Duży spam może grozić zawieszeniem lub usunięciem konta
(np. na Facebooku).
• Emotikony są cudownym wynalazkiem. Dzięki nim możemy zasygnalizować swoje emocje w
Internecie, bądź zasygnalizować, że jakiejś treści nie należy odczytywać w sposób dosłowny. Ich
nadużywanie może być jednak denerwujące. Doskonale sprawdza się tu zasada „złotego środka”.
• Pisanie z włączonym klawiszem caps lock nie jest najlepszym pomysłem. Drukowane litery w
Internecie oznaczają krzyk, a przecież nikt z nas nie lubi KIEDY PODNOSI SIĘ NA NIEGO GŁOS.
• Nie wierz w żadne łańcuszki i nie przekazuj ich dalej. Nikt jeszcze nie umarł od „klątwy laleczki
Chucky”.
• Polskie znaki diakrytyczne odgrywają ogromną rolę w komunikacji. Czasem to samo słowo zapisane
z polskimi „ogonkami” i bez nich, może oznaczać zupełnie różne rzeczy.
• Równie ważna jest poprawna interpunkcja. Dzięki niej unikniemy masy gaf – przecinki wpływają na
zrozumienie wypowiedzi.
• W przestrzeni Internetu obowiązują takie same zasady grzeczności, jak w tradycyjnej
korespondencji. Jeśli używasz zwrotów osobowych, zapisuj je wielką literą.
• Szanuj prawo własności w sieci – nie przywłaszczaj sobie cudzych treści (zdjęć, tekstów, itp.).
Zawsze podawaj źródła.
• Nie dodawaj do znajomych osób, których nie znasz, bądź z którymi pozostajesz w oficjalnych
kontaktach. Przykładowo, zapraszanie nauczycieli na Facebooku, może zostać przez nich uznane za
duży nietakt.

Poniżej materiały do zapoznania się.

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/procedury-bezpieczenstwa-cyfrowego-w-szkolach

https://www.cert.pl/wp-content/uploads/2019/11/PORADNIK_SKLEPY_CERT_AHS.pdf

Zachęcam do obejrzenia filmów dotyczących tematu. filmy cyberbezpieczeństwo

Mam nadzieję, że filmy dadzą Wam trochę do myślenia i wyciągniecie wnioski korzystając sami z internetu i wszelkiego rodzaju komunikatorów i narzędzi internetowych.

W razie pytań proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny albo e – meilowo.

Pozdrawiam

Marek Osek