Uncategorized

Informatyka 1PT, 1CB

Data lekcji 04.05.2020r.

Temat: Grafika 2D i 3D.

Liczba godzin – 4.

2 godzina (4.05.2020r.).

Po zrealizowaniu cyklu tematów związanych z tworzeniem grafiki rastrowej, wektorowej i trójwymiarowej: dowiesz się, jaka jest różnica między grafiką rastrową a wektorową, nauczysz się korzystać z wybranego oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki komputerowej, dowiesz się jak tworzyć kompozycję składającą się z kilku obrazów (tworzyć fotomontaż) za pomocą GIMP, stworzysz projekt w grafice wektorowej, narysujesz proste modele trójwymiarowe.

  1. Temat: Grafika 2D i 3D – grafika rastrowa 2D.

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: podręcznik, zainstalowanie darmowe edytory grafiki (pierwsze dwie aplikacje są dostępne do pobrania na komputer):
a) grafika rastrowa – GIMP,
b) grafika wektorowa – Inkscape,
c) grafika 3D – SketchUp (link do aplikacji webowej – przez przeglądarkę: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free )

Na dzisiejszej lekcji kontynuujemy temat z 27.04.2020r. Zajmiemy się tworzeniem kompozycji za pomocą GIMP (tworzenie fotomontażu). Przypomnij sobie ze szkoły podstawowej jak tworzymy warstwy w GIMP i jak na nich pracujemy. W klasie ósmej tworząc fotomontaż wykorzystywaliście inteligentne nożyce do kopiowania wybranego fragmentu grafiki.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

  1. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika dotyczący pkt. 12.3 Tworzenie kompozycji z kilku obrazów w programie GIMP. Zapisz w zeszycie przedmiotowym co nazywamy fotomontażem.
  2. Wykonaj ćwiczenie 5 (pliki do tego ćwiczenia odnajdziesz na chmurze w folderze grafika).

Przypominam, że w podręczniku na stronie 194 i 224 są omówione i opisane narzędzia GIMP. Na stronie http://informatyka.edu.pl/ macie dostęp do plikami do zadań i ćwiczeń z podręcznika z serii „Informatyka na czasie” – poziom podstawowy. Pliki możesz pobrać bez logowania.

Praca domowa: Wykonaj fotomontaż wykorzystując dowolne dwa zdjęcia. Zdjęcia możesz wybrać z materiałów udostępnionych lub z własnych zasobów. Pracę należy przesłać do 11.05.2020r. na adres klasy (chmura – swój folder, nazwa pliku fotomontaż_xy.jpg gdzie xy oznacza numer w dzienniku).

Cezary Górczyński