Uncategorized

Informatyka 1FTR

Data lekcji 5.06.2020r.

Temat: Responsywna strona WWW w systemie CMS – projekt.

Liczba godzin – 4.

4 godzina (5.05.2020r.).

Po zrealizowaniu cyklu tych tematów: dowiesz się, jak wykonać i opublikować w internecie reponsywnej strony internetowej z wykorzystaniem systemu CMS.

  1. Temat: Responsywna strona WWW w systemie CMS

Potrzebne narzędzia do realizacji tematu: podręcznik, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, dostęp do Internetu.

 

Strony internetowe wykorzystuje się niemal w każdej dziedzinie działalności człowieka. Każdy z was może bez większego wysiłku utworzyć i opublikować stronę internetową, bloga.

Za pomocą wyszukiwarki odszukaj i zapisz w zeszycie informację dotyczącą:

  1. Co to jest Hosting.
  2. Co to jest Responsywność.
  3. Co to jest CMS (system zarządzenia treścią).
  4. Gdzie można sprawdzić dostępność domen komercyjnych.

Wykonuj polecenia i ćwiczenia zgodnie z przedstawioną kolejnością;

  1. Przeczytaj uważnie tekst z podręcznika ze strony 216.
  2. Z wróć uwagę przy analizie tekstu ze stron 217 – 218 na etapy tworzenia projektu. W punkcie 3 macie informację gdzie należy utworzyć konto. W zakładce plan taryfowy wybierzcie przycisk Zacznij za darmo.

Jeśli nie chcecie korzystać z WordPress, macie w podręczniku podane przykłady innych narzędzi.

Proszę o wybranie tematu z propozycji zamieszczonych w podręczniku. Projekt ten możecie wykonać grupowo (grupy 3 osobowe – samodzielne utworzone) lub jeśli nie jest to możliwe samodzielnie. Jeśli zdecydujecie się na projekt samodzielny to stwórzcie bloga wykorzystując WordPress lub inne narzędzia (aplikacja do tworzenia bloga na chmurze gmail).

Proszę o przesłanie informacji o formie pracy nad projektem (samodzielnie czy w grupie – podać nazwiska) oraz jego tematu.

Cezary Górczyński