Uncategorized

Informatyka 1F4R

11-05-2020

Temat: Skrypty na stronach www.

Celem lekcji jest poznanie przykładu zastosowania języka JavaScript do umieszczania prostych programów w kodzie HTML.

Zadanie.

Jako przykład wykorzystania języka JavaScript stwórz prosty kalkulator, który podaną wartość prędkości wyrażoną w km/h zamieni na m/s.

W tym celu:

 1. Otwórz prosty edytor tekstowy np. Notatnik.
 2. W czystym pliku tekstowym wpisz kod:
  <FORM NAME=fm>
  <INPUT TYPE=text NAME=predkosc> km/h
  <INPUT TYPE=button VALUE=oblicz onClick=”Licz()”>
  <INPUT TYPE=text NAME=wynik> m/s
  </FORM>
  <script language=”JavaScript”>
  function Licz()
  {
  fm.wynik.value=fm.predkosc.value/3.6
  };
  </script>
 3. Zapisz go w dowolnym folderze pod nazwą skrypt4.html
 4. Otwórz plik skrypt4.html w dowolnej przeglądarce.
 5. Wypróbuj efekt działania kalkulatora, wpisując w odpowiednie pole prędkość (Twój numer z dziennika) w km/h, następnie kliknij przycisk oblicz i zaobserwuj wynik w m/s w odpowiednim polu formularza.
 6. Zrób zrzut ekranu klawiszem PrtSc
 7. Otwórz edytor graficzny Paint.
 8. Wklej zrzut ekranu do Painta
 9. Zapisz plik pod nazwą kalkulator z rozszerzeniem .jpg
 10. Prześlij zapisany plik kalkulator.jpg jako załącznik do mail leszek.koczkodaj@gmail.com

Opublikował Leszek Koczkodaj